FAQ – ofta ställda frågor

Ofta ställda frågor kring stipendier och redovisningar

Redovisning

när ska vi redovisa?

om ni beviljats medel på hösten, ska ni redovisa senast på VÅREN, deadline 30.6. Om ni beviljats medel på våren, ska ni redovisa på HÖSTEN, deadline 31.12. Filmstöd redovisas senast ett år efter att de beviljades.

hur redovisar man?

logga in på ansökningssystemet med samma inloggningsuppgifter som när ansökan skrevs. Din ansökning/ansökningar finns sparade i systemet. Fyll i redovisningen för de aktuella ansökningarna. Har du glömt lösenordet till ansökningssytemet så kan du beställa ett nytt genom att klicka på länken ”har du glömt ditt lösenord?”.

skall vi bifoga kvitton och verifikat på våra utgifter?

nej. Skicka inga verifikat i original. Vi tar inte ansvar för inskickade verifikat. Kopior av verifikat kan bifogas den elektroniska redovisningen som pdf.

vårt bokslut är inte ännu klart, hur skall vi göra?

skicka in redovisningen nu och komplettera senare med bokslutet när det är klart

jag hittar inte referensnumret. Var finns det?

referensnumret för bidrag beviljade 2015 eller tidigare finns i beslutsbrevet eller e-posten om beslutet. Görs redovisningen för ett bidrag beviljat 2016 eller senare så finns referensnumret sparat i samband med ansökan i ansökningssystemet.

vi har glömt att redovisa! Får vi inga bidrag nu?

ALLA ska redovisa. Inga bidrag betalas ut innan tidigare bidrag är redovisade.

kan vi skicka in vår redovisning för ett bidrag från 2015 eller tidigare elektroniskt eller vill ni ha den som papperspost?

Det går bra som e-post, sänd den till kontoret@konstsamfundet.fi

i tidningen stod det om vårt projekt, skall vi skicka in artikeln?

gärna! Tidningsartiklar, broschyrer och annat material om projektet får gärna bifogas redovisningen som pdf. Vill man hänvisa till ett stort material, t.ex. en videofilm, kan det vara lämpligare att i redovisningen länka till en extern källa där materialet går att se.

redovisningen är nu insänd, men jag har inte fått någon bekräftelse. Vad har jag gjort fel?

allt är ok, det kommer ingen bekräftelse på redovisningen. Vi tar kontakt om vi saknar något.

Ansökning

jag ansöker för en organisation, ska jag be om inloggningsuppgifterna av den som sökte i förra omgången?

Nej. ALLA loggar in med eget namn. Skapa dig ett eget användarkonto och gör ansökan från det.

ansökningssystemet ser helt annorlunda ut än förra gången! Hur ska man göra?

Vi har ett nytt ansökningssystem. Registrera dig, följ anvisningarna och logga in. Systemet hjälper dig vidare steg för steg. Användarkonton från det gamla systemet fungerar inte i det nya systemet.

jag försöker logga in, men systemet frågar om jag glömt mitt lösenord! Det har jag inte!

kontrollera att du har bekräftat registreringen genom att klicka på länken som har skickats till din e-post. Försök sedan logga in på nytt!

Vi gör en musikteater. Skall vi välja ”musik” eller ”teater” under ”användningsändamål”?

välj det som känns närmast ert verksamhetsområde. I beredningsskedet ändrar vi ansökningsändamålet ifall det uppfylls bättre inom en annan grupp.

jag är bildkonstnär. Skall jag skicka in arbetsprover i samband med ansökan?

Ja, sänd in bilder av dina konstverk. Men skicka inga fysiska konstverk, enbart foton eller andra dokument som går att bifoga ansökan elektroniskt.

vårt projekt har redan inletts. När får vi svar på vår ansökan?

Februariansökan: Besluten görs under våren. Svar ges till de sökande inom maj. Men observera att medel inte beviljas för redan genomförda projekt.

Septemberansökan: Besluten görs under hösten och besked ges till de sökande i december. Utbetalningen av bidrag sker innan jul, förutsatt att betalningsuppgifterna inlämnats i tid, se följande fråga!

hur går utbetalningen till?

Vi kontaktar dem som beviljats bidrag för att be om kontouppgifterna. Därefter betalas bidragen ut.

jag försöker fylla i FO-numret för betalningsuppgifterna, men systemet säger att det är fel, fast jag vet att det är rätt!?

Den vanligaste orsaken till att ett rätt FO-nummer inte godkänns, är att det före eller efter FO-numret slunkit in ett extra mellanslag. Börja alltså med att kontrollera att inget extra mellanslag – eller annat skiljetecken – kommit med.

Kan jag få svar på vår ansökan snabbare genom att kontakta kontoret?

nej, alla sökande meddelas samtidigt. Ingen har förtur.

vi har ansökt om medel från andra fonder, men vet inte om vi får bidrag eller inte. Hur skall vi fylla i ansökan?

Fyll i den ansökta summan och fyll i ”sökt” i rutan för ansökningens läge.

vårt bokslut är inte ännu klart, hur skall vi göra?

Svar: bifoga det SENAST godkända bokslutet. När det nya bokslutet undertecknats kompletterar ni med det per e-post till kontoret@konstsamfundet.fi

skall jag fylla i mina personuppgifter fastän jag söker för en organisation?

ja, fyll i dina kontaktuppgifter. Personsignum fylls inte i, enbart födelsedatum.

Jag söker för en organisation / arbetsgrupp, men jag kan inte fylla i uppgifterna för organisationen. Hur ändrar jag statusen på ansökan från enskild till organisation?

Det går inte att ändra statusen på en ansökan från ”enskild sökande” till ”organisation” eller ”arbetsgrupp”, och vice versa. Skapa istället en ny ansökan med statusen ”organisation” .