Aktuellt

Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 1,5 miljoner på film och media

Svenska kulturfonden och Föreningens Konstsamfundet gör en gemensam satsning på film och media. Tillsammans fördelar fonderna i år 1,5 miljoner euro i bidrag till svenskspråkiga produktioner.

Från och med februari koordinerar Kulturfonden och Konstsamfundet både utdelningen och behandlingen av ansökningar.

– Vi stöder också i fortsättningen produktioner som har bra innehåll och är relevanta för det svenska i Finland. Nu förenklar vi processerna särskilt för våra sökande, men också för våra egna beslut, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Både Kulturfonden och Konstsamfundet har tidigare beviljat produktionsbidrag till film och media. Under de senaste åren har Kulturfonden satsat cirka en miljon euro per år till finlandssvenska långfilms-, tv- och andra medieproduktioner. Miljonsatsningen fortsätter – nu i samarbete med Konstsamfundet.

Konstsamfundet tar emot ansökningarna

Samarbetet innebär att Läs mer

Amos Anderson-stipendiaten med kungligt arkeologihistoriskt intresse: Frederick Whitling forskar i Gustaf VI Adolfs arkeologiska och kulturhistoriska gärning

Historikern och författaren Frederick Whitling har utnämnts till Finlands Rominstituts Amos Anderson-stipendiat år 2020. Whitling är för närvarande i färd med att avsluta forskningsprojektet Gustaf VI Adolf som arkeolog och kulturmecenat.

Amos Anderson-stipendiet för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom delas ut en gång per år till en stipendiat med forskningsområde inom Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria. Forskning inom dessa områden med en vinkling på konst och ekonomi premieras. Stipendiaten skall vara doktorand, post doc eller på därmed motsvarande utbildningsnivå och forskningsarbetet skall vara avsett att primärt publiceras på svenska. De två tidigare Amos Anderson-stipendiaterna är Tuomo Nuorluoto (2018) och Asta Kihlman (2019).

Whitlings forskningsprojekt belyser bland annat kung Gustaf VI Adolfs (1882-1973) roll under tiden Läs mer

Harriet Ahlnäs och Jenny Wolfram nya föreningsmedlemmar i Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundets styrelse har på sitt decembermöte kallat Harriet Ahlnäs och Jenny Wolfram till medlemmar i Föreningen Konstsamfundet.

Harriet Ahlnäs är sedan årsskiftet pensionerad vd/rektor för yrkesinstitutet Prakticum. Harriet fungerar just nu som vice ordförande i stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, men kommer att avgå under nästa år när hennes period tar slut. Harriet är också styrelsemedlem i Aktia-stiftelsen i Borgå. Styrelsen har bedömt att Harriet kan tillföra viktig kunskap om behoven inom yrkesutbildningen i Finland och därigenom hjälpa Konstsamfundet att stärka sin insats på området. Harriet har också bred erfarenhet av det finlandssvenska föreningslivet.

Jenny Wolfram är en internationellt framgångsrik egenföretagare som besitter sådant digitalt spetskunnande som Konstsamfundet kan ha glädje av i såväl KSF Media som i sina andra verksamheter. Jenny är till Läs mer

Hösten 2019 delar Konstsamfundet ut 2 411 800 € i understöd

Denna höst har Föreningen Konstsamfundet r.f. delat ut totalt 2 411 800 € i understöd för allmänna kulturella strävanden, musik, media och publikationer, scenkonst, utbildning och film.

I septemberomgången behandlades 425 ansökningar. Sammanlagt har 263 sökande beviljats understöd 1 762 300 €.

Under höstens filmansökningsomgångar har sammanlagt 22 sökanden beviljats understöd för 649 500 €.

Förutom dessa understöd beviljar Konstsamfundet stipendier och understöd i samarbete med andra stiftelser, fonder och föreningar (Läromedelsstipendier, Svenska studiefonden och Journaliststipendier).

En lista på samtliga beviljade understöd finns  här.

 

 

Planeringen av Helsingfors gamla busstation till ett biograf- och restaurangkomplex framskrider

Planerna på ett kulturcentrum i den gamla busstationsbyggnaden, som skulle inrymma biografsalar och restauranger samt ett utrymme för olika evenemang, går vidare till fortsatt behandling inom Helsingfors stad. Centrets målsättning är att erbjuda mångsidiga och högklassiga biograf- och restaurangupplevelser i en trivsam miljö, som är lättillgänglig för helsingforsarna och för dem som besöker staden. Helsingfors stad beviljade projektet en planeringsreservering i början av år 2018 och nu behandlar Helsingfors stads miljönämnd på sitt möte 5.11.2019 de senaste projektplanerna.

Ilona Studios, som är grundat 2018 och ansvarar för projektet, skall även fungera som biografcentrets aktör. Ilona Studios ägs av Capmans grundare Ari Tolppanen och Mikko Leino som har profilerat sig som finansiär till start-up företag, filmproduktionsbolaget Bufo samt nu även biografkedjan Bio Rex Cinemas, som sedan Läs mer

Höstens ansökningstid är i september

Höstens ansökningstid inleds 1.9.2019 och avslutas 30.9.2019 kl. 23:59. I höstomgången kan man anhålla om bidrag i kategorierna allmänna kulturella ändamål, musik, scenkonst, media och publikationer och utbildning. I vårens ansökningsomgång kan man dessutom anhålla om bidrag för bildkonst och konstindustri. Bekanta dig med anvisningarna här.

Ulrica Stråhlmann är ny stipendiekoordinator

Konstsamfundet har valt EM Ulrica Stråhlmann till vikariatet som stipendiekoordinator fr.o.m. 15.5.2019. Hon är verksamhetskoordinator i Borgå konstskola i Borgå stad och tjänstledig under perioden 15.5.2019-12.5.2020. Stråhlmann har jobbat som ansvarig för ekonomi och utställningar i Kulturhuset Grand i Borgå och medverkat i Luckan-verksamheten och diverse samarbetsprojekt.