Styrelse och organisation

Styrelse

Styrelseordförande
Gunvor Kronman
VD

Dipl. ing.
Niklas Geust

Carl Pettersson
VD

Pol.lic.
Max Arhippainen

Föreningsmedlemmar

Politices licentiat Max Arhippainen
Verkst. dir. Kaj-Gustaf Bergh
Dipl. ing. Niklas Geust
Ekon.dr Mikael Ingberg
VD Gunvor Kronman
Musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd
Direktör Per-Edvin Persson
ekonomie kandidat, EMBA, Carl Pettersson
Prof. Elina Pirjatanniemi
Journalist Paula Salovaara
Vicehäradsh. Astrid Thors

Verkställande direktör

Stefan Björkman

 

Övrig personal

 

Sofia Aittomaa, stipendiesakkunnig
Eva-Marie Lindholm, ekonomiassistent
Ingela Lindroos, VD assistent
Ann Nyström,
Controller
Klara Paul, stipendiesakkunnig
Ronny Viljanen, finansdirektör