Faktureringsuppgifter

Faktureringsuppgifterna har ändrats fr.o.m. 1.1.2019

Konstsamfundet önskar ta emot fakturorna elektroniskt i första hand.
Vi tar emot våra elektroniska fakturor via Opus Capita Solutions Oy:s fakturabehandling på nätet.

Vårt FO-nummer är: 0200196-3
Faktureringsadressen i nätet är: 003702001963
Förmedlarens/Operatörens kod: E204503

Ifall Ni inte ännu har övergått till elektronisk fakturering skall Ni skicka fakturorna via Opus Capita Solutions Oy där fakturorna skannas och tolkas.

Föreningen Konstsamfundet r.f.
PB 10318
00062 LASKUNET

eller med e-post: ForeningenKonstsamfundetrf.FI.P.125686-6@docinbound.com

Formatet på bilagan i PDF.

OBS! skicka inte annat material än fakturor till de ovan nämnda adresserna.

Allt annat material skickas som förut till postadressen,

Föreningen Konstsamfundet r.f.
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors

eller

Söderlångvik Gård
Amos Andersonvägen 2
25870 Dragsfjärd