Faktureringsuppgifter

Konstsamfundet önskar i första hand nätfakturor.

Vi tar emot våra elektroniska fakturor via Opus Capita Solutions Oy:s fakturabehandling på nätet.

Vårt FO-nummer är: 0200196-3
Faktureringsadressen på nätet är: 003702001963
Förmedlarens/Operatörens kod: E204503

Ifall Ni inte ännu har övergått till elektronisk fakturering skall Ni skicka fakturorna via Opus Capita där fakturorna skannas och tolkas:

Föreningen Konstsamfundet r.f.
PL 92395
01051 Laskut

eller med e-post: foreningenkonstsamfundet.FI.P.112924-6@docinbound.com

Formatet på bilagan i PDF.

OBS! skicka inte annat material än fakturor till de ovan nämnda adresserna.

Allt annat material skickas som förut till postadressen,

Föreningen Konstsamfundet r.f.
Mannerheimvägen 18 6. vån.
00100 Helsingfors

Vidare information om saken ger ekonomiassistent Eva-Marie Lindholm,
eva-marie.lindholm@konstsamfundet.fi

Faktureringsuppgifterna uppdaterades 17.10.2018