Nuorluoto är Finlands Rominstituts första Amos Anderson-stipendiat

FM Tuomo Nuorluoto har valts till Finlands Rominstituts allra första Amos Anderson-stipendiat. Nuorluoto är doktorand i latin vid Uppsala universitet och har tidigare avlagt magistersgraden i latin och romersk litteratur vid Helsingfors universitet.

FM Tuomo Nuorluoto i Rom. Bild: Roosa Kallunki

Ämnet för Nuorluotos doktorsavhandling är ”Roman Female Cognomina: Studies in Roman Onomastics”, d.v.s. forskning i romerska kvinnliga tillnamn. Under stipendietiden skriver Nuorluoto en artikel om kvinnonamn i romerska inskrifter under senrepubliken och den tidiga kejsartiden. Artikeln diskuterar hur kvinnornas sociala och juridiska status återspeglas i namnskick under en tidsperiod då det romerska samhället genomgick stora politiska, ekonomiska, sociala och språkliga förändringar.

Amos Anderson-stipendiet för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom delas ut en gång per år till en stipendiat med forskningsområde inom Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria. Forskning inom dessa områden med en vinkling på konst och ekonomi premieras. Stipendiaten skall vara doktorand, post doc eller på därmed motsvarande utbildningsnivå och forskningsarbetet skall vara avsett att primärt publiceras på svenska.

Amos Andersons-stipendium vid Finlands Rom-institut är instiftat av Föreningen Konstsamfundet i samarbete med Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae.  Det är uppkallat efter Amos Anderson, Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, som stod för en betydande insats både vid grundandet av Finlands Rom-institut samt vid anskaffandet av Villa Lante.