Museer

Arkitekternas visualisering av nya Amos Rex.
Amos Andersons konstmuseum på Georgsgatan 27.

Amos Andersons konstmuseum blir Amos Rex

amos

Amos Andersons konstmuseum öppnades år 1965 i det som tidigare var Amos privatbostad och kontor. Museets omfattande konstsamlingar består huvudsakligen av modern inhemsk konst från de senaste hundra åren – sammanlagt cirka 6000 verk.

Museet ställde årligen ut ett tiotal specialutställningar av både äldre och yngre bildkonst – däribland arrangerades även konstindustriella, arkitektoniska och kulturhistoriska utställningar. Museet är känt för sin mångsidighet.

I museet har också några interiörer av Amos Andersons hem bevarats, liksom hans privatkapell. Museet, som låg vid Tuppens torg i Forum, på adress Georgsgatan 27, verkade ända till slutet av år 2017.

Museiverksamheten inleds igen hösten 2018 i den nya byggnaden Amos Rex. Amos Rex är ett komplex som består av det underjordiska konstmuseet, biografen Bio Rex med foajéer och Glaspalatstorget. Konstmuseet är ett nybygge som sammanfogats med det år 1936 färdigställda och av helsingforsborna älskade Glaspalatset. Museibygget påbörjades i januari 2016.

Amos Rex har planerats av arkitektbyrån JKMM. Glaspalatstorget med sina kupoler och terrasser öppnas för stadsborna i månadsskiftet maj-juni 2018. Regelbundna filmvisningar i Bio Rex startar i början av augusti och konstmuseets invigning firas sista veckan i augusti.

Se närmare: www.amosanderson.fi

Söderlångvik gård

Amos Andersons sommarresidens i Dragsfjärd, Söderlångvik, omvandlades även det till museum efter Amos död. I gårdens huvudbyggnad förvaras en del av Amos Andersons samlingar, bibliotek och övrig inredning. Tyngdpunkten i samlingarna ligger i finländsk konst från början av 1900-talet. Målningar, små skulpturer och grafik samt en fotoutställning om Amos Anderson är permanent utställda.

Specialutställningar ordnas i galleriet – Galleri Alma – och i utställningsutrymmet i kaféet.

Se närmare: www.soderlangvik.fi