Februariomgångens ansökningstid börjar 1.2.2019

Ansökningstiden inleds 1.2.2019 och avslutas 28.2.2019. Från och med februariomgången tar Konstsamfundet i bruk ett nytt ansökningssystem.

I februari kan man anhålla om bidrag i kategorierna allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst samt utbildning. Bekanta dig med anvisningarna här.