Konstsam

Konstsam 2018 är vårt årsmagasin där vi skriver om aktuella händelser föreningen och i samhället. I år är temat förändring på olika plan. Vi skriver om Amos Rex, om publikarbete på museer, om grundläggande konstundervisning och om mycket mycket mer!

Läs Konstsam elektroniskt här eller beställ ditt eget pappersexemplar genom att meddela namn + gatuadress + postnummer+ ort till kontoret@konstsamfundet.fi.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010