Höstens ansökningstid är i september

Höstens ansökningstid inleds 1.9.2019 och avslutas 30.9.2019 kl. 23:59. I höstomgången kan man anhålla om bidrag i kategorierna allmänna kulturella ändamål, musik, scenkonst, media och publikationer och utbildning. I vårens ansökningsomgång kan man dessutom anhålla om bidrag för bildkonst och konstindustri. Bekanta dig med anvisningarna här.