Harriet Ahlnäs och Jenny Wolfram nya föreningsmedlemmar i Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundets styrelse har på sitt decembermöte kallat Harriet Ahlnäs och Jenny Wolfram till medlemmar i Föreningen Konstsamfundet.

Harriet Ahlnäs är sedan årsskiftet pensionerad vd/rektor för yrkesinstitutet Prakticum. Harriet fungerar just nu som vice ordförande i stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, men kommer att avgå under nästa år när hennes period tar slut. Harriet är också styrelsemedlem i Aktia-stiftelsen i Borgå. Styrelsen har bedömt att Harriet kan tillföra viktig kunskap om behoven inom yrkesutbildningen i Finland och därigenom hjälpa Konstsamfundet att stärka sin insats på området. Harriet har också bred erfarenhet av det finlandssvenska föreningslivet.

Jenny Wolfram är en internationellt framgångsrik egenföretagare som besitter sådant digitalt spetskunnande som Konstsamfundet kan ha glädje av i såväl KSF Media som i sina andra verksamheter. Jenny är till sin utbildning jurist och har ett stort intresse för konst och kultur. Jenny har visat ett stort intresse för att bidra med sin syn på vilket kunnande framtidens samhälle behöver och hur det svenska i Finland kan öka sin attraktivitet. Jenny blir föreningens yngsta medlem, vilket ger föreningen en bra spridning också vad gäller generationer.

Ekonomie doktor Mikael Ingberg och professor, dr. Per-Edvin Persson lämnade föreningen till följd av uppnådd åldersgräns. Mikael Ingberg var föreningsmedlem sedan år 1993 och Per-Edvin Persson var föreningsmedlem sedan år 1997.

Mer information:

Gunvor Kronman gunvor.kronman@hanaholmen.fi, 040 745 1738
Stefan Björkman  stefan.bjorkman@konstsamfundet.fi, 050 632 1