Februariomgångens ansökningstid börjar 1.2.2020

Ansökningstiden inleds 1.2.2020 och avslutas 28.2.2020.

I februari kan man anhålla om bidrag i kategorierna medborgaraktivitet, visuell konst, musik, media och publikationer, scenkonst, yrkesutbildning samt film- och medieproduktion.