Ansökningstiden för vår septemberomgång har tagit slut

I september inlämnades totalt 421 ansökningar inom kategorierna allmänna kulturella strävanden, musik, media och publikationer, scenkonst samt utbildning.
Vi ger besked i mitten av december.