Ansökningstiden för vår februariomgång har tagit slut

I februari inlämnades totalt 538 ansökningar inom kategorierna allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst samt utbildning.
Beloppen varierar mellan 400 och 430 000 euro. Vi ger besked i mitten av maj.