Mannerheimvägen 18, 6 vån., 00100 Helsingfors | +358 9 642 315 kontoret@konstsamfundet.fi

Ansökningstiden för vår februariomgång har tagit slut

I februari inlämnades totalt 538 ansökningar inom kategorierna allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst samt utbildning.
Beloppen varierar mellan 400 och 430 000 euro. Vi ger besked i mitten av maj.

Asta Kihlman är Amos Anderson-stipendiat 2019

FD Asta Kihlman har valts till Finland Rominstituts Amos Anderson-stipendiat 2019. Kihlman är post doc-forskare vid Åbo universitet. Hon disputerade vid Åbo universitet 2018 med en avhandling om genusproblematik och identitetspolitik hos tre finlandssvenska konstnärer: Beda Stjernschantz, Sigrid af Forselles och Ellen Thesleff (Kolme tutkielmaa sukupuolesta. Identiteettipolitiikka Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa). Läs mer

Amos Anderson

För helsingforsaren är Amos Anderson kanske mest känd för museet på Georgsgatan som skyltar med hans namn. Inom mediebranschen minns man Amos som en inflytelserik tidningsman, medan konstnärer, artister och filmmakare stöter på namnet årligen när de fyller i sina stipendieansökningar till oss på Konstsamfundet. Vad vet vi mer om mannen vars testamenterade egendom Konstsamfundet förvaltar?

Se dokumentärens första del eller läs mer om Amos.