Mannerheimvägen 18, 6 vån., 00100 Helsingfors | (09) 642 315 kontoret@konstsamfundet.fi

Stefan Björkman blir Konstsamfundets nya verkställande direktör

Föreningen Konstsamfundet r.f. har valt Stefan Björkman till ny verkställande direktör efter Kaj-Gustaf Bergh som avgår med pension. Björkman tillträder som VD på hösten 2018. Läs mer

Konstsamfundet delar ut 930 000 €

Föreningen Konstsamfundet r.f. delar ut 932 780 € i vårens allmänna ansökningsomgång. Bidragen går till 243 mottagare av sammanlagt 500 sökande.

Flest ansökningar inkom liksom tidigare inom området musik. Detta avspeglas också i besluten, 80 sökande beviljas sammanlagt 202 500 € i bidrag för musikaliska ändamål. Läs mer

Förändring är temat för nyaste Konstsam

Konstsamfundets årsmagasin Konstsam 2018 behandlar temat förändring ut olika synvinklar. Vi berättar om det nya konstmuseet Amos Rex, om Wasa Teater och Rock Donna (bilden!), om bildkonstskolan Art-Dur i Nagu och om vår första Amos Anderson-stipendiat vid Finlands Rominstitut. Läs mera.

Amos Anderson

För helsingforsaren är Amos Anderson kanske mest känd för museet på Georgsgatan som skyltar med hans namn. Inom mediebranschen minns man Amos som en inflytelserik tidningsman, medan konstnärer, artister och filmmakare stöter på namnet årligen när de fyller i sina stipendieansökningar till oss på Konstsamfundet. Vad vet vi mer om mannen vars testamenterade egendom Konstsamfundet förvaltar?

Se dokumentärens första del eller läs mer om Amos.

Museer

 

Amos Andersons konstmuseum

Museet är Finlands största privata konstmuseum med tyngdpunkt på finländsk bildkonst. Nya konstverk förvärvas från aktiva samtidskonstnärer medan en del av de äldre verken ägdes av Amos Anderson, och själva fastigheten var tidigare Amos Andersons privata hem och kontor. Nu bygger vi Amos Rex, som öppnar hösten 2018.

 

Läs mer om museet.

Söderlångvik

Det konst- och personhistoriska museet i Amos Andersons sommarresidens i Dragsfjärd, Söderlångvik, utgör ett fantastiskt utflyktsmål. Konstmuseet ställer permanent ut Amos Andersons privata konstsamling. Dessutom arrangeras årligen nya utställningar.

Söderlångvik omges av odlingar, framförallt säljs äpplen, men även tomater och andra grönsaker.

Läs mer om Söderlångvik.

Mediehus

1920 övertog Amos Anderson det förlag som gav ut Hufvudstadsbladet och Dagens Press. 1921–1936 var han verkställande direktör för Hufvudstadsbladet, samtidigt ansvarig utgivare och huvudredaktör. Medierna har fortfarande en central roll. Konstsamfundet äger några av de största tidningarna i svenskfinland, och ger bidrag åt många fler.

Läs mera om Konstsamfundets medieverksamhet