Unik historik ger kunskap om fondvärlden

Henry Wiklund är upphovsmannen bakom Svenska litteratursällskapets historik Uppdraget som växte. Boken utgör en historia som i text, siffror och tabeller berättar om hur SLS från en liten förening utvecklades till en av de viktigaste finlandssvenska institutionerna. Med författarens tillstånd återges ett avsnitt i boken som beskriver fondväsendet i en separat pdf.

700 miljoner på Nokia-aktier

Henry Wiklund var själv VD för Litteratursällskapet mellan åren 1986 och 2008. Det är inget sammanträffande att just de åren var de viktigaste i SLS:s historia. Siffrorna visar detta mycket tydligt. Fram till åttiotalet förde Litteratursällskapet ekonomiskt sett en jämförelsevis anspråkslös tillvaro. Vid 100-årsjubileet 1985 var tillgångarna inte större än 99 miljoner i dagens penningvärde, medan tillgångarna vid millenieskiftet var 16 gånger större. I boken beskrivs omstruktureringen av förmögenheten ingående. Inköp och försäljning av Nokia-aktier var en betydande orsak till framgången. När IT-bubblan sprack hade SLS hämtat hem merparten av de 700 miljoner euro som Nokiaförsäljningen skulle inbringa, räknat i dagens penningvärde.

”Fyrken finns till för att användas, inte för att sättas på hög”, sade Henry Wiklund i en intervju för HBL, men rekommenderar inte liknande strategier åt andra fondförförvaltare.

Stöd för det svenska viktigt

Svenskans ställning som nationalspråk och i den offentliga sektorn är inte fullt så stark som den en gång var. Dagspress, förlag och andra institutioner kan ha det kämpigt och de svenskspråkiga finländarnas andel av befolkningen minskar, vilket gör det svårare att bära upp en del centrala kulturinstitutioner.

”Jag tror att det för svenskheten i Finland är viktigt med en närvaro på alla samhällsområden: kultur likväl som kyrka, näringsliv, utbildning, offentlig service och medborgarorganisationer,” säger Henry Wiklund.

Offentliga sektorn ska ta sitt ansvar

På vissa områden är det nödvändigt för infrastrukturen att ha en permanent basfinansiering. Med det sagt påpekar Wiklund ändå att fonderna måste akta sig för att ta över där den offentliga sektorn misslyckats med att bära sitt ansvar. Fonderna är inte bara allmännyttiga, de ska också – i den mån testamenten och gåvobrev tillåter – vara heltäckande.

Det kan finnas situationer där just svensk litteratur och teater har svårt att hävda sig hos andra än de svenska fonderna.

”Att de finlandssvenska fonderna skulle retirera från något konstområde är en helt främmande tanke för mig. Utan vidare ska de ha en närvaro på hela fältet, det ska vi ha råd med annars blir vi inkrökta, ” säger Henry Wiklund i HBL-intervjun.

Ladda ner

Ladda ner kapitlet om fondväsendet som PDF (ca 400KB)