Ulrica Stråhlmann är ny stipendiekoordinator

Konstsamfundet har valt EM Ulrica Stråhlmann till vikariatet som stipendiekoordinator fr.o.m. 15.5.2019. Hon är verksamhetskoordinator i Borgå konstskola i Borgå stad och tjänstledig under perioden 15.5.2019-12.5.2020. Stråhlmann har jobbat som ansvarig för ekonomi och utställningar i Kulturhuset Grand i Borgå och medverkat i Luckan-verksamheten och diverse samarbetsprojekt.