Ansökningstid. För både enskilda och institutioner två gånger per år, i februari och september. Ansökan görs elektroniskt. Den elektroniska blanketten kan fyllas i när stipendierna är lediganslagna 1–28.2. och 1–30.9. Bildkonststipendierna kan sökas endast en gång per år i februari.

Understöd för filmproduktioner har deadline tre gånger i året; 15.12, 15.4. eller 15.9. Läs mera här.

Redovisning. Skriftlig redovisning över använt stipendium/understöd skall skickas till föreningens kontor. Vårens bidrag redovisas senast 31.12. samma år och höstens bidrag senast 30.6. följande år. Redovisningen sker via ansökningssystemet. Bidrag beviljade 2015 eller tidigare redovisas med redovisningsblanketten som hittas här . Läs också vår FAQ om redovisningar. Kom ihåg att uppge referensnumret för er ansökan i redovisningen!

Tidigare beviljade understöd

Beviljade stipendier

Våren 2016

Hösten 2015

Våren 2015

Hösten 2014

Våren 2014

Hösten 2013

Våren 2013

Hösten 2012

Våren 2012

Hösten 2011

Våren 2011

Hösten 2010

Våren 2010

Hösten 2009

Våren 2009

Understöd för filmproduktioner

Stöd till film 2015

Stöd till film 2014

Stöd till film 2013

Stöd till film 2012

Stöd till film 2011

Stöd till film 2010

Stöd till film 2009