OBS! 31.1.2019 har Konstsamfundet tagit i bruk ett nytt ansökningssystem.

 

Februariansökan (vår)
Ansökningstid: 1-28.2.2019

• Allmänna kulturella strävanden
• Bildkonst och konstindustri
• Musik
• Media och publikationer
• Scenkonst
• Utbildning

Septemberansökan (höst)
Ansökningstid: 1-30.9.2019

• Allmänna kulturella strävanden
• Musik
• Media och publikationer
• Scenkonst
• Utbildning

Stöd till filmproduktion
Ansökningstider:

15.3-15.4.2019
15.8-15.9.2019
15.11-30.11.2019 Obs! Ny ansökningstid.

Till ansökningssystemet.

Ytterligare information om stipendier och understöd:
Ulrica Stråhlmann, stipendiesakkunnig
+358 44 7030 540 eller +358 9 642 315