Stefan Björkman tillträder som Konstsamfundets nya verkställande direktör 1.10.2018

Föreningen Konstsamfundet r.f. har valt Stefan Björkman till ny verkställande direktör efter Kaj-Gustaf Bergh som avgår med pension. Björkman tillträder som VD på hösten 2018.

Stefan Björkman är diplomingenjör från Tekniska Högskolan. Han kommer till Konstsamfundet från pensionsbolaget Ilmarinen, där han sedan januari 2018 verkat som vice VD. Innan det var Björkman VD på pensionsbolaget Etera, som vid årsskiftet 2017-2018 fusionerades med Ilmarinen. Björkman har en mångsidig erfarenhet från finansmarknaden, näringslivet och av ledarskap från bl.a. Aktia, KONE-koncernen och Oral Hammaslääkärit. Björkman är ordförande för tidskriften Forum för ekonomi och teknik och för vårdbolaget Coronaria.

Jag har jobbat med placeringar, investeringar och ägarstyrning större delen av min professionella karriär. Allt från miljardinstitutioner och globala koncerner till start-ups och tillväxtbolag. I och med det har jag också följt med Konstsamfundet som investerare och ägare i över tre årtionden. Ibland närmare och ibland med mer distans. Under de senaste åren har jag haft ett litet titthål in i verksamheten som styrelseordförande på tidskriften Forum för ekonomi och teknik, som Konstsamfundet är delägare i. Konstsamfundets bredd kom som en god överraskning, säger Stefan Björkman, en bonus som känns inspirerande.

Rekryteringen av en ny vd för Konstsamfundet efter Kaj-Gustaf Bergh som tillträdde 2006 har väckt stort intresse.

– Vi hade glädjande många goda kandidater till tjänsten som VD för Konstsamfundet, säger styrelseordförande Gunvor Kronman. Valet av Stefan Björkman till ny VD för Konstsamfundet gjordes av en enhällig styrelse efter en grundlig rekryteringsprocess. Vi lade stor vikt vid gedigen erfarenhet från och nätverk inom finanssektorn och av krävande ledarskap. Stefan Björkman har dessa erfarenheter. Han har därtill i sina tidigare uppdrag demonstrerat en god förmåga att skapa positiva resultat i komplexa situationer.

Stefan Björkman ser fram emot arbetet som VD på Konstsamfundet:

För placeringarna söker vi en god långsiktig avkastning och vill agera som goda professionella ägare. Verksamheten, mest synlig genom KSF Media, Amos Rex och Söderlångvik skall drivas med framåtanda och hög ambitionsnivå. I fråga om stipendierna och understöden förlitar vi oss på den bästa möjliga sakkunskapen inom varje område. Öppenhet och transparens är nyare honnörsord. Vi gör många bra saker, och vi vill bli bättre på att berätta om det, säger Björkman.

 

Kontakt:

Styrelseordförande Gunvor Kronman, tfn 040 745 1738

Stefan Björkman, tfn 050 63 219

Högupplösta bilder:

klara.paul@konstsamfundet.fi, tfn 044 70 30 540

 

Artikeln uppdaterad 31.8.2018 med det exakta datumet för tillträdandet.