Bokmässor och bokkalas höstens litterära höjdpunkter

Hösten är bokmässornas tid. Det börjar med Bok & Bibliotek i Göteborg 24 – 27 september. Under oktober och november ordnas bokmässor i Åbo och Helsingfors och Bokkalaset i Ekenäs. För författare som skriver på svenska och för större och mindre bokutgivare är hösten ett livselixir. Konstsamfundet möjliggör i stor utsträckning synligheten genom kännbara understöd.

102015BokkalasetEkenasKonstsamfundet stöder med drygt 70 000 euro

På bokmässan i Göteborg var det finlandssvenska inslaget väl synligt, mycket tack vare egen avdelning med olika förlag och egen scen för seminarier och samtal. Dessa möjliggjordes bl.a. av Konstsamfundet som stödde satsningen med 40 000 euro. I Åbo 9 -11.10 var Sverige temat, med flera svenska författare som dragplåster. På Helsingfors bokmässa 23 - 25.10 är det svenskspråkiga inslaget betydande, bl.a. genom seminarier på två olika scener. Konstsamfundet stöder med 27 000 euro. I Ekenäs 5-9.11 är temat i år "Annorlunda". Ekenässällskapet får 2000 euro av Konstsamfundet och Västnyländska kultursamfundet likaså 2000 euro för Barnens och de Ungas BokKalas.

Femtonårsjubileum i Ekenäs

Arrangörer för bokkalaset i Ekenäs är Ekenässällskapet r.f., Västnyländska kultursamfundet r.f. och Raseborgs stads kulturbyrå.

Litteraturfestivalen Bokkalaset i Ekenäs ordnades för första gången år 2000 och firar följaktligen 15-årsjubileum i år. Evenemanget har sedan starten kommit att spela en viktig roll i staden Raseborgs kulturutbud och samlar numera en publik på över 3000 personer. Dessutom ordnas särskilt program för alla de ca 2000 svenskspråkiga skoleleverna i Raseborgs stad inom Barnens och de Ungas BokKalas (BUK).

Precis som tidigare ska Bokkalaset 2015 bjuda på ett högkvalitativt program med både finlandssvensk och nordisk litteratur. Programmet omfattar bl.a. författarintervjuer, diskussioner, seminarier, en litterär supé och en litterär brunch. Även film med litterärt tema tangeras.

Årets tema tar upp viktigt ämne

Temat för Bokkalaset 2015 är "Annorlunda". Det handlar om utanförskap, men också om styrkan som kan växa fram ur känslan av att inte riktigt passa in. Med hjälp av temat hoppas arrangörerna få igång en diskussion om utanförskap i vårt samhälle. Dessutom fokuserar man mycket på barn- och ungdomsböcker under årets bokkalas, bl.a. med en paneldiskussion om barnböcker kontra ungdomsböcker kontra vuxenböcker. Är barnböcker verkligen så annorlunda?

På menyn står även en hel del annat annorlunda eller icke annorlunda program såsom bokbar, litterär lunch och supé samt brunch. Utöver Bokkalasets egna program kommer också en hel del extra program att ordnas av olika samarbetspartners i samband med Bokkalaset och Svenska veckan.

Bokkalaset vill inspirera och uppmuntra till läsning av finlandssvensk och nordisk litteratur. I Bokkalaset ingår bl.a. författarintervjuer, diskussioner och seminarier. Den litterära supén och brunchen äger rum på hotell Sea Front. I programmet ingår också utställningar, film och teater med litterärt tema. Evenemanget avslutas med biblioteksevenemanget "Kura skymning" då Nordiska biblioteksveckan tar vid.

Susanna Alakoski en av författarna

De utländska gästerna är i år Susanna Alakoski och Ulf Stark från Sverige och Josefine Klougart från Danmark.

Bland många finlandssvenska författare kan nämnas bl.a. Kristoffer Albrecht, Claes Andersson, Tove Appelgren, Patricia Bruun, Tua Forsström, Sabine Forsblom, Stefan Lundberg, Merete Mazzarella, Mathias Rosenlund, Maria Turtschaninoff och Jeanette Östman. Flera lokala författare är också engagerade i år: Kjell Ekholm, Ray Lindberg, Sture Lindholm, Anna Lindholm, Mary Kuusisto och Sven Stenlund.