Aktuellt

Konstsamfundets utdelning av stipendier och understöd hösten 2010

Det totala beloppet av stipendier och understöd som Konstsamfundet kommer att dela ut år 2010 är drygt 12 milj. €. Under år 2011 torde man kunna höja utdelningen något.

Under den allmänna ansökningstiden i september 2010 fick Konstsamfundet 408 ansökningar. Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på ca 800 000 euro till 190 institutioner och 20 enskilda.

Under året har Konstsamfundet understött ett 20-tal både större och mindre filmproduktioner, bl.a. Helsinki filmi för ”Där vi en gång gått” och Sveng.com för TV-serien ”Farsor”.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Emma Salokoski fick stipendium

– Det var stor överraskning för mig att få stipendium av Konstsamfundet utan jag hade ansökt om det. Jag var i Köpenhamn när min mamma ringde och gratulerade mig, berättar en glad Emma Salokoski. Stipendiet motiveras med Emmas mångsidighet inom musik både på finska och svenska. På sin senaste skiva tillsammans med Ilmiliekki Quartet Vi sålde våra hemman sjunger hon på svenska sånger med text av bland andra Edith Södergran, Nils Ferlin och Jakob Tegengren.

Själv medger Emma att funderade länge innan hon som finsk sångare beslöt sig för att ge ut en skiva på svenska.

– Visst var det en risktagning. Men det var minsann värt att göra det. Recensionerna och mottagandet har varit översvallande, så jag är stolt över att jag gjorde Läs mer