Aktuellt

Konstsamfundet delade ut 962 000 euro

Föreningen Konstsamfundets styrelse har vid vårens utdelning beviljat 240 stipendier, 34 enskilda och 206 institutioner för totalt 962 000 euro. Dessutom beviljades 1 500 000 euro till yrkes- vuxen- och folkhögskolutbildande Axxells nybygge i Karis och 200 000 euro för uppsättningen av musikalen Kristina från Dufvemåla på Svenska Teatern.

Konstsamfundets totala utdelning år 2011 kommer att uppgå till drygt 12 miljoner euro.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Desirée: Folksångerska med eget band

Konstsamfundets styrelse har beslutat att ur Jenny Spennerts fond dela ut två stipendier à 3000 € utan ansökan till två lovande sångerskor. Den ena av dem presenteras här. Desirée Saarela-Portin är folksångerska och hemma i Jakobstad. Den andra av dem, sopranen Jenny Sandelin från Vörå, presenteras senare.

Musikpedagog och folksångare

Desirée Saarela-Portin är sångare och låtskrivare. Hon studerar till musikpedagog med folklig sång som huvudämne vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. 2008–2009 fördjupade hon sig i den svenska folkmusiktraditionen, genom att studera vid Musikhögskolan Ingesund i Sverige. Hon har i huvudsak fokuserat sig på den finlandssvenska folkmusiktraditionen. Hon är ledare för folk-pop bandet Jane Raven, samt en av medlemmarna i folkmusikgruppen Som Folk. Hon har också framträtt på olika tillställningar och festivaler både i Europa och Läs mer

Konstsamfundet stöder fyra universitet med totalt tre miljoner

Konstsamfundet går in med kännbara donationer till fyra universitet i Finland. Åbo Akademi får 1,5 miljoner euro, Helsingfors universitet 600 000, Svenska Hanken 500 000 och Aalto universitet 400 000.- Konstsamfundet finner det viktigt stöda utbildning på svenska, därför utnyttjar man detta unika tillfälle att tillsammans med statsmakten stöda dessa fyra universitet, motiverar Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Bergh beslutet.

Han tillägger att Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, doktor Amos Anderson på sin tid var mycket engagerad i samhälleliga frågor, utbildning och det svenska språkets ställning i Finland.

Konstsamfundets utdelning av stipendier och understöd hösten 2010

Det totala beloppet av stipendier och understöd som Konstsamfundet kommer att dela ut år 2010 är drygt 12 milj. €. Under år 2011 torde man kunna höja utdelningen något.

Under den allmänna ansökningstiden i september 2010 fick Konstsamfundet 408 ansökningar. Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på ca 800 000 euro till 190 institutioner och 20 enskilda.

Under året har Konstsamfundet understött ett 20-tal både större och mindre filmproduktioner, bl.a. Helsinki filmi för ”Där vi en gång gått” och Sveng.com för TV-serien ”Farsor”.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Emma Salokoski fick stipendium

– Det var stor överraskning för mig att få stipendium av Konstsamfundet utan jag hade ansökt om det. Jag var i Köpenhamn när min mamma ringde och gratulerade mig, berättar en glad Emma Salokoski. Stipendiet motiveras med Emmas mångsidighet inom musik både på finska och svenska. På sin senaste skiva tillsammans med Ilmiliekki Quartet Vi sålde våra hemman sjunger hon på svenska sånger med text av bland andra Edith Södergran, Nils Ferlin och Jakob Tegengren.

Själv medger Emma att funderade länge innan hon som finsk sångare beslöt sig för att ge ut en skiva på svenska.

– Visst var det en risktagning. Men det var minsann värt att göra det. Recensionerna och mottagandet har varit översvallande, så jag är stolt över att jag gjorde Läs mer