Aktuellt

Konstsamfundet delar ut 755 000 €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens allmänna stipendieutdelning på 754 152 € till 158 institutioner och 15 enskilda. Över 40 % av ansökningarna beviljades stipendier och understöd. Dessutom understöder Konstsamfundet bl.a. filmproduktionerna Handle Productions dramakomediserie Tommys Supesoffa med 110 000 €, Pampas Productions dokumentärfilm Kampen mot tumören med 17 500 € och Långfilm Productions underhållningsprogram om FORK med 13 500 €. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2012 uppgår till drygt 11,3 milj. €. Listan på stipendiemottagare finns under stipendier.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Vid frågor kontakta Helena Blomqvist, tfn (09) 642 315 eller helena.blomqvist @ konstsamfundet.fi

Konstsamfundet delar ut en miljon i stipendier och understöd

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om vårens stipendieutdelning på 1 000 800 € till 217 institutioner och 46 enskilda. Totalt nästan 700 ansökningar skickades in under februari, vilken innebär att beviljningsprocenten är 38,6 %. Dessutom beslöt styrelsen att understöda Forskarkollegiet Kustlandsteamed vid Aronia i Raseborg med 125 000 €/år under åren 2013–2015. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2012 beräknas uppgå till drygt 12,3 milj. €. Utdelningen är på samma nivå som i fjol.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Vid frågor kontakta Helena Blomqvist, tfn (09) 642 315 eller helena.blomqvist@konstsamfundet.fi

Jenny Sandelin – vår nästa operastjärna

Den ena av de två sångfåglar som Konstsamfundet gav pris åt vid utdelningen i december var sopranen Jenny Sandelin. (En presentation av den andra, Desirée Saarela-Portin har ingått tidigare). Jenny är ung sångare som kommer att låta höra av sig. Mycket talar för att hon är en av våra framtida operastjärnor.

Österbottnisk sångfågel

Jenny Sandelin är hemma från Vörå, där hon blivit student. Sin musikutbildning i klassisk sång har hon från Musikinstitutet i Jakobstad. I dag är hon bosatt i Korsholm och knuten till operaföreställningar i Vasa.

I Ilkka Kuusistos Opera Isänmaan tyttäret (Fosterlandets döttrar) hade Jenny rollen som sanitärlottan Taimi. Operan är en hedersbetygelse till arbetet som de österbottniska lottorna har gjort. Händelserna under vinter- och fortsättningskriget granskas i operan med kvinnoögon. Operan Läs mer

Film om Amos Anderson, hans liv, gärning och betydelse

En unik film om Amos Anderson, hans liv och gärning och betydelse för kulturen och samhällslivet finns nu tillgänglig här på Konstsamfundet.fi. Filmen är indelad i korta snuttar, här är del 1:

Franck Media har med understöd från Konstsamfundet producerat dokumentären om Amos och Konstsamfundet. För manuset står Marianne Zilliacus och för regin Michael Franck. Producent är Anne Ehrnrooth.

Se alla 8 delarna här.

Konstsamfundets höstutdelning 814 000 euro

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på ca 814 00 euro till 153 institutioner och 22 enskilda. Det innebär att det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2011 uppgår till drygt 12,3 milj. €.  Utdelningen är på samma nivå som i fjol.

Brages Pressarkivs digitaliseringsprojekt Pondus och Prestanda understöds med 60 000 € och HelsingforsMissions svenskspråkiga volontärverksamhet för ensamma seniorer med 20 000 €.

Två lovande sångerskor premieras

Konstsamfundets styrelse har beslutat dela ut två stipendier à 3 000 € utan ansökan till sopranen Jenny Sandelin från Vörå/Korsholm och till folkmusiksångerskan Desirée Saarela-Portin från Jakobstad ur Jenny Spennerts fond vars syftemål är att stöda lovande kvinnliga sångerskor.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska Läs mer

Konstsamfundet delade ut 962 000 euro

Föreningen Konstsamfundets styrelse har vid vårens utdelning beviljat 240 stipendier, 34 enskilda och 206 institutioner för totalt 962 000 euro. Dessutom beviljades 1 500 000 euro till yrkes- vuxen- och folkhögskolutbildande Axxells nybygge i Karis och 200 000 euro för uppsättningen av musikalen Kristina från Dufvemåla på Svenska Teatern.

Konstsamfundets totala utdelning år 2011 kommer att uppgå till drygt 12 miljoner euro.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Desirée: Folksångerska med eget band

Konstsamfundets styrelse har beslutat att ur Jenny Spennerts fond dela ut två stipendier à 3000 € utan ansökan till två lovande sångerskor. Den ena av dem presenteras här. Desirée Saarela-Portin är folksångerska och hemma i Jakobstad. Den andra av dem, sopranen Jenny Sandelin från Vörå, presenteras senare.

Musikpedagog och folksångare

Desirée Saarela-Portin är sångare och låtskrivare. Hon studerar till musikpedagog med folklig sång som huvudämne vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. 2008–2009 fördjupade hon sig i den svenska folkmusiktraditionen, genom att studera vid Musikhögskolan Ingesund i Sverige. Hon har i huvudsak fokuserat sig på den finlandssvenska folkmusiktraditionen. Hon är ledare för folk-pop bandet Jane Raven, samt en av medlemmarna i folkmusikgruppen Som Folk. Hon har också framträtt på olika tillställningar och festivaler både i Europa och Läs mer

Konstsamfundet stöder fyra universitet med totalt tre miljoner

Konstsamfundet går in med kännbara donationer till fyra universitet i Finland. Åbo Akademi får 1,5 miljoner euro, Helsingfors universitet 600 000, Svenska Hanken 500 000 och Aalto universitet 400 000.- Konstsamfundet finner det viktigt stöda utbildning på svenska, därför utnyttjar man detta unika tillfälle att tillsammans med statsmakten stöda dessa fyra universitet, motiverar Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Bergh beslutet.

Han tillägger att Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, doktor Amos Anderson på sin tid var mycket engagerad i samhälleliga frågor, utbildning och det svenska språkets ställning i Finland.

Konstsamfundets utdelning av stipendier och understöd hösten 2010

Det totala beloppet av stipendier och understöd som Konstsamfundet kommer att dela ut år 2010 är drygt 12 milj. €. Under år 2011 torde man kunna höja utdelningen något.

Under den allmänna ansökningstiden i september 2010 fick Konstsamfundet 408 ansökningar. Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på ca 800 000 euro till 190 institutioner och 20 enskilda.

Under året har Konstsamfundet understött ett 20-tal både större och mindre filmproduktioner, bl.a. Helsinki filmi för ”Där vi en gång gått” och Sveng.com för TV-serien ”Farsor”.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Emma Salokoski fick stipendium

– Det var stor överraskning för mig att få stipendium av Konstsamfundet utan jag hade ansökt om det. Jag var i Köpenhamn när min mamma ringde och gratulerade mig, berättar en glad Emma Salokoski. Stipendiet motiveras med Emmas mångsidighet inom musik både på finska och svenska. På sin senaste skiva tillsammans med Ilmiliekki Quartet Vi sålde våra hemman sjunger hon på svenska sånger med text av bland andra Edith Södergran, Nils Ferlin och Jakob Tegengren.

Själv medger Emma att funderade länge innan hon som finsk sångare beslöt sig för att ge ut en skiva på svenska.

– Visst var det en risktagning. Men det var minsann värt att göra det. Recensionerna och mottagandet har varit översvallande, så jag är stolt över att jag gjorde Läs mer