Aktuellt

Höstens utdelning drygt 850 000 euro

Konstsamfundet belönar sopranen Kajsa Dahlbäck

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på 853 900 € till 151 institutioner och 13 enskilda. Totalt 366 ansökningar lämnades in. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2013 är på samma nivå som året innan.

Dessutom får Kajsa Dahlbäck, Vasa ett stipendium på 3 000 € utan ansökan ur Jenny Spennerts fond. Fondens syftemål är att stöda lovande kvinnliga sångerskor i Finland. Kajsa Dahlbäck, som utexaminerades från Sibeliusakademin 2005, har lovordats för sina tolkningar inom barockmusiken. Hon har framträtt som solist med bl.a. Tapiola sinfonietta, Helsingfors barockorkester och Finska barockorkester.

Luckan får stöd för fem år

Konstsamfundets styrelse beviljade därtill Föreningen Luckan rf ett årligt understöd på 140 000 € under åren 2014-18.

Läs mer

Ett nytt Amos Andersons konstmuseum i Glaspalatset

Helsingfors föreslås få ett nytt internationellt och betydelsefullt konstmuseum. Konstsamfundet vill bygga nya utrymmen för Amos Andersons konstmuseum i Glaspalatset och under Glaspalatsets skvär. Förslaget riktas till fastighetens ägare, Helsingfors stad.

Byggandet av det nya museet och renoveringen av de gamla utrymmena i Glaspalatset skulle finansieras av Föreningen Konstsamfundet som äger och driver Amos Andersons konstmuseum. Den skyddade fastigheten Glaspalatset skulle inte förändras, utan de nya utställningslokalerna skulle till största delen byggas under Glaspalatsets skvär.

Samarbete med Helsingfors stad

Föreningen Konstsamfundet, som 1940 grundades av Amos Anderson (1878–1961), föreslår för Helsingfors stad att ett nytt konstmuseum ska byggas i Glaspalatset och under Glaspalatsets skvär. Projektet kommer att förverkligas i nära samarbete med staden. Målet är att det nya museet ska kunna öppnas under 2017.

Enligt Läs mer

Konstsamfundets utdelning våren 2013 är 1,075 milj. €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om vårens stipendieutdelning på 1 075 100 € till 225 institutioner och 49 enskilda. Totalt 616 ansökningar lämnades in och av dem beviljades 45 % stipendier och understöd.  Dessutom understöder Konstsamfundet uppsättningen av Mamma Mia på Svenska teatern med 200 000 €. Bland filmproduktionerna understöds Konstfabriken Malaktas barnserie Varning för levande barn med 123 288 € och Pampas Productions dokumentärfilm Like a Rockstar med 25 000 €. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2013 kommer att vara på samma nivå som året innan. Listan på stipendiemottagare finns under stipendier.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Konstsamfundet delar ut 755 000 €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens allmänna stipendieutdelning på 754 152 € till 158 institutioner och 15 enskilda. Över 40 % av ansökningarna beviljades stipendier och understöd. Dessutom understöder Konstsamfundet bl.a. filmproduktionerna Handle Productions dramakomediserie Tommys Supesoffa med 110 000 €, Pampas Productions dokumentärfilm Kampen mot tumören med 17 500 € och Långfilm Productions underhållningsprogram om FORK med 13 500 €. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2012 uppgår till drygt 11,3 milj. €. Listan på stipendiemottagare finns under stipendier.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Vid frågor kontakta Helena Blomqvist, tfn (09) 642 315 eller helena.blomqvist @ konstsamfundet.fi

Konstsamfundet delar ut en miljon i stipendier och understöd

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om vårens stipendieutdelning på 1 000 800 € till 217 institutioner och 46 enskilda. Totalt nästan 700 ansökningar skickades in under februari, vilken innebär att beviljningsprocenten är 38,6 %. Dessutom beslöt styrelsen att understöda Forskarkollegiet Kustlandsteamed vid Aronia i Raseborg med 125 000 €/år under åren 2013–2015. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2012 beräknas uppgå till drygt 12,3 milj. €. Utdelningen är på samma nivå som i fjol.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Vid frågor kontakta Helena Blomqvist, tfn (09) 642 315 eller helena.blomqvist@konstsamfundet.fi

Jenny Sandelin – vår nästa operastjärna

Den ena av de två sångfåglar som Konstsamfundet gav pris åt vid utdelningen i december var sopranen Jenny Sandelin. (En presentation av den andra, Desirée Saarela-Portin har ingått tidigare). Jenny är ung sångare som kommer att låta höra av sig. Mycket talar för att hon är en av våra framtida operastjärnor.

Österbottnisk sångfågel

Jenny Sandelin är hemma från Vörå, där hon blivit student. Sin musikutbildning i klassisk sång har hon från Musikinstitutet i Jakobstad. I dag är hon bosatt i Korsholm och knuten till operaföreställningar i Vasa.

I Ilkka Kuusistos Opera Isänmaan tyttäret (Fosterlandets döttrar) hade Jenny rollen som sanitärlottan Taimi. Operan är en hedersbetygelse till arbetet som de österbottniska lottorna har gjort. Händelserna under vinter- och fortsättningskriget granskas i operan med kvinnoögon. Operan Läs mer

Film om Amos Anderson, hans liv, gärning och betydelse

En unik film om Amos Anderson, hans liv och gärning och betydelse för kulturen och samhällslivet finns nu tillgänglig här på Konstsamfundet.fi. Filmen är indelad i korta snuttar, här är del 1:

Franck Media har med understöd från Konstsamfundet producerat dokumentären om Amos och Konstsamfundet. För manuset står Marianne Zilliacus och för regin Michael Franck. Producent är Anne Ehrnrooth.

Se alla 8 delarna här.

Konstsamfundets höstutdelning 814 000 euro

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på ca 814 00 euro till 153 institutioner och 22 enskilda. Det innebär att det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2011 uppgår till drygt 12,3 milj. €.  Utdelningen är på samma nivå som i fjol.

Brages Pressarkivs digitaliseringsprojekt Pondus och Prestanda understöds med 60 000 € och HelsingforsMissions svenskspråkiga volontärverksamhet för ensamma seniorer med 20 000 €.

Två lovande sångerskor premieras

Konstsamfundets styrelse har beslutat dela ut två stipendier à 3 000 € utan ansökan till sopranen Jenny Sandelin från Vörå/Korsholm och till folkmusiksångerskan Desirée Saarela-Portin från Jakobstad ur Jenny Spennerts fond vars syftemål är att stöda lovande kvinnliga sångerskor.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska Läs mer

Konstsamfundet delade ut 962 000 euro

Föreningen Konstsamfundets styrelse har vid vårens utdelning beviljat 240 stipendier, 34 enskilda och 206 institutioner för totalt 962 000 euro. Dessutom beviljades 1 500 000 euro till yrkes- vuxen- och folkhögskolutbildande Axxells nybygge i Karis och 200 000 euro för uppsättningen av musikalen Kristina från Dufvemåla på Svenska Teatern.

Konstsamfundets totala utdelning år 2011 kommer att uppgå till drygt 12 miljoner euro.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Desirée: Folksångerska med eget band

Konstsamfundets styrelse har beslutat att ur Jenny Spennerts fond dela ut två stipendier à 3000 € utan ansökan till två lovande sångerskor. Den ena av dem presenteras här. Desirée Saarela-Portin är folksångerska och hemma i Jakobstad. Den andra av dem, sopranen Jenny Sandelin från Vörå, presenteras senare.

Musikpedagog och folksångare

Desirée Saarela-Portin är sångare och låtskrivare. Hon studerar till musikpedagog med folklig sång som huvudämne vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. 2008–2009 fördjupade hon sig i den svenska folkmusiktraditionen, genom att studera vid Musikhögskolan Ingesund i Sverige. Hon har i huvudsak fokuserat sig på den finlandssvenska folkmusiktraditionen. Hon är ledare för folk-pop bandet Jane Raven, samt en av medlemmarna i folkmusikgruppen Som Folk. Hon har också framträtt på olika tillställningar och festivaler både i Europa och Läs mer