Press

Konstsamfundets utdelning av stipendier och understöd hösten 2010

Det totala beloppet av stipendier och understöd som Konstsamfundet kommer att dela ut år 2010 är drygt 12 milj. €. Under år 2011 torde man kunna höja utdelningen något.

Under den allmänna ansökningstiden i september 2010 fick Konstsamfundet 408 ansökningar. Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på ca 800 000 euro till 190 institutioner och 20 enskilda.

Under året har Konstsamfundet understött ett 20-tal både större och mindre filmproduktioner, bl.a. Helsinki filmi för ”Där vi en gång gått” och Sveng.com för TV-serien ”Farsor”.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.