Aktuellt

Anders Wiklöf lämnar Föreningen Konstsamfundet

PRESSMEDDELANDE FRITT FÖR PUBLICERING 15.6.2017

Anders Wiklöf lämnar Föreningen Konstsamfundet efter att han uppnått 70-års åldersstrecket, den ålder föreningens medlemmar enligt tradition brukar ge över till yngre förmågor. Kommerseråd Anders Wiklöf blev föreningsmedlem år 2010. ”Jag tyckte att det var trevligt att bli invald, som ålänning. Jag vet inte om det tidigare funnits med ålänningar i Amos Andersons förening” säger Anders Wiklöf. ”Sen har det varit bra att få lära sig hur föreningar och stiftelser fungerar, både roligt och lärorikt. Jag har inte tidigare sysslat med föreningsliv, aktiebolag har varit mera mitt område. Inom Konstsamfundet har det gällt att hålla Amos vilja högt. Sen har det, precis som i alla aktiebolag och föreningar, funnits många olika åsikter, så jag har trivts bra.” Läs mer

Affärslokalerna i Glaspalatset är inflyttningsklara

Vid Glaspalatset i Helsingfors byggs ett underjordiskt museum för det nya konstmuseet Amos Rex. Bygget påbörjades i januari 2016. Samtidigt grundrenoveras hela glaspalatsbyggnaden.

Den första delen av helheten blev klar för inflyttning i början av mars 2017. Staketet, som dolt Glaspalatsets fasad mot Mannerheimvägen, avlägsnades delvis och de nyrenoverade affärslokalerna är nu synliga. I slutet av månaden kommer samtliga hyresgäster att ha inlett sin verksamhet i de nya utrymmena.

Affärslokalerna har renoverats och restaurerats i gott samförstånd med museiverket under ledning av huvudansvariga arkitekten Asmo Jaaksi från JKMM.

–Lokalerna är idag närmare det ursprungliga utseendet gällande färg och materialval än de var innan renoveringen. Alla ytor är förnyade, armaturerna har restaurerats och fasaden har målats, säger Henrik Johansson, vd för Fastighetsaktiebolaget Glaspalatset i Helsingfors.

Också Läs mer

I Konstsamfundets höstutdelning fördelas 841 920 e på 190 bidragsmottagare

Höstens stora utdelning lockade 418 sökande att anhålla om totalt 3 018 698 e. Största antalet ansökningar – 142 stycken – inkom inom musik. Av dessa beviljades drygt hälften, dvs 72 stycken, bidrag på sammanlagt 155 700 e, vilket innebär en beviljningssumma på 21 %. Beviljningssumman på hela omgången är 28 %.

Flest beviljade hittas inom teater och utbildning, där 52 % av de sökande fick bidrag. Teater Taimine beviljades 9 000 e för verksamheten och för att producera två turnéföreställningar för både lågstadier och daghem. Inom publikationer delades däremot den procentuellt sett största summan ut, då hela 59 % av det sammanlagda ansökta beloppet beviljades.

De minsta beviljade bidragen är 500 e och de största 50 000 e. Konstrundan, som fyller 10 år, beviljades Läs mer

Insändare i Hbl 13.9.2016

I Hufvudstadsbladet den 11.9. framför Per-Erik Lönnfors mycket riktigt att HBL är en existentiell fråga för oss som har svenska som modersmål, en fråga om att vara eller inte vara. Lönnfors träffar rätt.

Precis som Lönnfors poängterar är det inte lätt att kombinera digitalt och papper till en gemensam upplevelse över generationer. Det är dock uppgiften om vi skall lyckas få med alla generationer och därigenom säkra en tillräckligt bred bas för Hbl.

 

Nätet är 2016 den primära nyhetskällan för samtliga finländare under 45 år (Tidningarnas Förbund r.f.). Det gäller oberoende av språk. HBL har idag fler läsare digitalt än på papper. Kurvorna korsades för två år sedan, men de digitala intäkterna står för en bråkdel av omsättningen. Det är en realitet för många Läs mer

Konstsamfundet stöder kulturen med nästan en miljon

I vårens allmänna ansökningsomgång beviljas bidrag på sammanlagt 995.900 e av Föreningen Konstsamfundet. Det är sammanlagt 284 stycken aktörer och projekt som delar på summan.

Föreningen Konstsamfundets styrelse har gjort beslut om bidrag på sammanlagt 995.900 e för vårens ansökningsomgång. Sammanlagt delar 284 st aktörer och projekt på summan. I vårens ansökningsomgång inkom ca 650 st ansökningar med en sammanlagd ansökningssumma på 3, 5 miljoner euro. Det innebär att ca 44 % av alla sökande beviljades bidrag, och att ca 28 % av den ansökta summan beviljades.

Till de större bidragen hör verksamhetsunderstödet på 25.000 e till Martin Wegelius-institutet, Klockriketeaterns verksamhetsunderstöd på 20.000 e och Åbo Svenska Teaterförenings understöd på 18.000 e.

Den aktuella samhällssituationen med flyktingströmmar i Europa avspeglade sig också i vårens Läs mer

Ett studieår med tid för fiolspecifik teknik

Mitt namn är Peter Enroth och jag är bosatt i Vasa, där jag jobbar som musikpedagog och frilansmusiker. Jag är född 1985 och påbörjade min musikaliska bana med violinen i 5-års åldern. Vid 10-års åldern tog mitt gitarrintresse vid och fiolstudierna hamnade i skymundan till förmån för gitarr- och valthornsstudier. Efter att jag fullgjort mina studier, har jag jobbat som frilansmusiker och gitarrlärare.

Morfars fiol

År 2011 sökte jag upp morfars gamla fiol, den som jag och mina bröder spelade på när vi var små. Jag konstaterade att jag knappt kom ihåg hur man skulle spela, eftersom jag hade haft en paus på ca 15 år. Jag tog fiolen till Jakobstad för att spela med min studiekamrat Martina Krooks, som är en mästerlig folkmusiker. Det Läs mer