Press

Affärslokalerna i Glaspalatset är inflyttningsklara

Vid Glaspalatset i Helsingfors byggs ett underjordiskt museum för det nya konstmuseet Amos Rex. Bygget påbörjades i januari 2016. Samtidigt grundrenoveras hela glaspalatsbyggnaden.

Den första delen av helheten blev klar för inflyttning i början av mars 2017. Staketet, som dolt Glaspalatsets fasad mot Mannerheimvägen, avlägsnades delvis och de nyrenoverade affärslokalerna är nu synliga. I slutet av månaden kommer samtliga hyresgäster att ha inlett sin verksamhet i de nya utrymmena.

Affärslokalerna har renoverats och restaurerats i gott samförstånd med museiverket under ledning av huvudansvariga arkitekten Asmo Jaaksi från JKMM.

–Lokalerna är idag närmare det ursprungliga utseendet gällande färg och materialval än de var innan renoveringen. Alla ytor är förnyade, armaturerna har restaurerats och fasaden har målats, säger Henrik Johansson, vd för Fastighetsaktiebolaget Glaspalatset i Helsingfors.

Också Läs mer

I Konstsamfundets höstutdelning fördelas 841 920 e på 190 bidragsmottagare

Höstens stora utdelning lockade 418 sökande att anhålla om totalt 3 018 698 e. Största antalet ansökningar – 142 stycken – inkom inom musik. Av dessa beviljades drygt hälften, dvs 72 stycken, bidrag på sammanlagt 155 700 e, vilket innebär en beviljningssumma på 21 %. Beviljningssumman på hela omgången är 28 %.

Flest beviljade hittas inom teater och utbildning, där 52 % av de sökande fick bidrag. Teater Taimine beviljades 9 000 e för verksamheten och för att producera två turnéföreställningar för både lågstadier och daghem. Inom publikationer delades däremot den procentuellt sett största summan ut, då hela 59 % av det sammanlagda ansökta beloppet beviljades.

De minsta beviljade bidragen är 500 e och de största 50 000 e. Konstrundan, som fyller 10 år, beviljades Läs mer

Insändare i Hbl 13.9.2016

I Hufvudstadsbladet den 11.9. framför Per-Erik Lönnfors mycket riktigt att HBL är en existentiell fråga för oss som har svenska som modersmål, en fråga om att vara eller inte vara. Lönnfors träffar rätt.

Precis som Lönnfors poängterar är det inte lätt att kombinera digitalt och papper till en gemensam upplevelse över generationer. Det är dock uppgiften om vi skall lyckas få med alla generationer och därigenom säkra en tillräckligt bred bas för Hbl.

 

Nätet är 2016 den primära nyhetskällan för samtliga finländare under 45 år (Tidningarnas Förbund r.f.). Det gäller oberoende av språk. HBL har idag fler läsare digitalt än på papper. Kurvorna korsades för två år sedan, men de digitala intäkterna står för en bråkdel av omsättningen. Det är en realitet för många Läs mer

Konstsamfundet stöder kulturen med nästan en miljon

I vårens allmänna ansökningsomgång beviljas bidrag på sammanlagt 995.900 e av Föreningen Konstsamfundet. Det är sammanlagt 284 stycken aktörer och projekt som delar på summan.

Föreningen Konstsamfundets styrelse har gjort beslut om bidrag på sammanlagt 995.900 e för vårens ansökningsomgång. Sammanlagt delar 284 st aktörer och projekt på summan. I vårens ansökningsomgång inkom ca 650 st ansökningar med en sammanlagd ansökningssumma på 3, 5 miljoner euro. Det innebär att ca 44 % av alla sökande beviljades bidrag, och att ca 28 % av den ansökta summan beviljades.

Till de större bidragen hör verksamhetsunderstödet på 25.000 e till Martin Wegelius-institutet, Klockriketeaterns verksamhetsunderstöd på 20.000 e och Åbo Svenska Teaterförenings understöd på 18.000 e.

Den aktuella samhällssituationen med flyktingströmmar i Europa avspeglade sig också i vårens Läs mer

Konstsamfundets uttalande gällande försäljningen av Forum

UTTALANDE
4.2.2016

Forumkvarteret i Helsingfors, där föreningen Konstsamfundet är majoritetsägare, övergår nu till det börsnoterade stora finländska fastighetsbolaget Sponda. I det är Konstsamfundet tillsammans med sina partners, i huvudsak andra ideella samfund, genom bolaget Oy PALSK Ab i dag största ägare. Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh är ordförande i Sponda.

Det här är en logisk följd i kedjan som börjar med att Konstsamfundets grundare Amos Anderson i tiderna köpte tomten. Den avgörande delen kom till genom Konstsamfundets djärva beslut under C. O. Tallgrens och Lasse Koivus ledning att med till mycket stor del extern finansiering bygga Forum, som stod färdigt i mitten av 1980-talet.

Flera fastighetsbolag sammanslogs ungefär tjugo år senare till dagens helhet, vilket gjorde Forum större, frigjorde kapital och möjliggjorde den omfattande uppfräschning, Läs mer

Forum Fastighets Kb säljer Forumkvarteret till Sponda

Forum Fastighets Kb säljer Forumkvarteret till Sponda

PRESSMEDDELANDE
Forum Fastighets Kb
4.2.2016

Forum Fastighets Kb säljer samtliga aktier i Ab Mercator Oy till fastighetsinvesteringsbolaget Sponda Oyj. Mercator äger sex fastigheter i Forumkvarteret och dessa övergår till Sponda. Affären ger Forum Fastighets Kb möjlighet att diversifiera sitt innehav för större riskspridning och förväntas på sikt ge stabilare avkastning, vilket gagnar ägarna. Avkastningen på affären kommer delvis att kanaliseras till ägarna.

Affären omfattar Mannerheimvägen 14, 18 och 20, Georgsgatan 29 och Mannerheimvägen 16/Georgsgatan 23 och Georgsgatan 31/Simonsgatan 8. Det handlar om hyresyta på cirka 77 000 kvadratmeter som omfattar såväl kontors- som butikslokaler. I samband med affären säljer Konstsamfundet Forum Capita Ab, som är ansvarig bolagsman i Forum Fastighets Kb, till Sponda. Den skuldfria köpeskillingen Läs mer

Konstsamfundet delar ut drygt 850 000 €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning och delar ut 879 850 € för kulturella ändamål. Av de 351 ansökningar som lämnades in beviljades ca 44 % bidrag. Flest ansökningar inkom under området musik, 126 stycken sammanlagt. Bl.a. beviljades Key Ensemble 2.000 e för verksamheten och Understödsföreningen för jazzmusik i Grankulla rf 1.000 e för att arrangera Åkes Jazzfestival i Grankulla, en festival som grundades av nyligen avlidna musikprofilen Åke Grandell.

Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2015  kommer att ligga på samma nivå som året innan. Under vårens utdelning beviljade man bidrag för sammanlagt 1 036 200 e.

Utöver höstens bidrag har Konstsamfundet under året dessutom beviljat totalt 411 500 € för olika finlandssvenska filmproduktioner. Bland dessa återfinns bland annat julkalendern för Läs mer

Ishockey-VM på svenska i MTV

HBL fortsätter tillsammans med Konstsamfundet att stå för svenskspråkiga referat från ishockey-VM. I år är det reporter Niclas Lönnqvist som sitter bakom mikrofonen i Finlands matcher som sänds i MTV3. Konstsamfundet bidrar till satsningen med 45 000 euro.

Sedan hemma-VM 2012 har HBL refererat Finlands matcher på svenska. Det är Konstsamfundet som har finansierat samarbetet med MTV3. I år refereras samtliga Finlands matcher, bronsmatchen samt finalen på svenska.

Finland spelar i B-gruppen tillsammans med Ryssland, USA, Slovakien, Norge, Vitryssland, Slovenien och Danmark. Gruppspelsmatcherna spelas i Ostrava.

HBL:s Niclas Lönnqvist refererar på svenska Finlands matcher, Finlands eventuella kvartsfinal, bronsmatchen och finalen i ishockey-VM i Prag.

– Ishockey-VM är så stort det kan bli i etermedia, säger Lönnqvist som entusiastiskt ser fram emot uppgiften.

Konstsamfundet bekostar samarbetet. Läs mer

Konstsamfundet delar ut drygt en miljon euro

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om vårens stipendieutdelning vårens stipendieutdelning på 1 062 425 € till 231 institutioner och 52 enskilda. Totalt 628 ansökningar lämnades in och av dem beviljades ca 45 % stipendier och understöd. Utöver dessa bidrag understöder Konstsamfundet bl.a. Yrkeshögskolan Novia med ett årligt bidrag på 50 000 € åren 2015-19 för stärkande av naturbruksutbildningen i Ekenäs, Handelsgillet i Helsingfors med 50 000 €/år under 2014-15 för sanering i klubbhuset och Viirus teaterprojekt Meeting the Odysseys med 30 000 €. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2014 kommer i stort att vara på samma nivå som året innan.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Konstsamfundet delar ut över en miljon

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om våren 2015 års stipendieutdelning på 1 036 200 € till 46 enskilda och 222 institutioner. Totalt lämnades 615 ansökningar in och av dem beviljades ca 42 % stipendier och understöd. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2015 kommer att ligga på samma nivå som året innan.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.