Press

Konstsamfundet stöder kulturen med nästan en miljon

I vårens allmänna ansökningsomgång beviljas bidrag på sammanlagt 995.900 e av Föreningen Konstsamfundet. Det är sammanlagt 284 stycken aktörer och projekt som delar på summan.

Föreningen Konstsamfundets styrelse har gjort beslut om bidrag på sammanlagt 995.900 e för vårens ansökningsomgång. Sammanlagt delar 284 st aktörer och projekt på summan. I vårens ansökningsomgång inkom ca 650 st ansökningar med en sammanlagd ansökningssumma på 3, 5 miljoner euro. Det innebär att ca 44 % av alla sökande beviljades bidrag, och att ca 28 % av den ansökta summan beviljades.

Till de större bidragen hör verksamhetsunderstödet på 25.000 e till Martin Wegelius-institutet, Klockriketeaterns verksamhetsunderstöd på 20.000 e och Åbo Svenska Teaterförenings understöd på 18.000 e.

Den aktuella samhällssituationen med flyktingströmmar i Europa avspeglade sig också i vårens Läs mer

Konstsamfundets uttalande gällande försäljningen av Forum

UTTALANDE
4.2.2016

Forumkvarteret i Helsingfors, där föreningen Konstsamfundet är majoritetsägare, övergår nu till det börsnoterade stora finländska fastighetsbolaget Sponda. I det är Konstsamfundet tillsammans med sina partners, i huvudsak andra ideella samfund, genom bolaget Oy PALSK Ab i dag största ägare. Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh är ordförande i Sponda.

Det här är en logisk följd i kedjan som börjar med att Konstsamfundets grundare Amos Anderson i tiderna köpte tomten. Den avgörande delen kom till genom Konstsamfundets djärva beslut under C. O. Tallgrens och Lasse Koivus ledning att med till mycket stor del extern finansiering bygga Forum, som stod färdigt i mitten av 1980-talet.

Flera fastighetsbolag sammanslogs ungefär tjugo år senare till dagens helhet, vilket gjorde Forum större, frigjorde kapital och möjliggjorde den omfattande uppfräschning, Läs mer

Forum Fastighets Kb säljer Forumkvarteret till Sponda

Forum Fastighets Kb säljer Forumkvarteret till Sponda

PRESSMEDDELANDE
Forum Fastighets Kb
4.2.2016

Forum Fastighets Kb säljer samtliga aktier i Ab Mercator Oy till fastighetsinvesteringsbolaget Sponda Oyj. Mercator äger sex fastigheter i Forumkvarteret och dessa övergår till Sponda. Affären ger Forum Fastighets Kb möjlighet att diversifiera sitt innehav för större riskspridning och förväntas på sikt ge stabilare avkastning, vilket gagnar ägarna. Avkastningen på affären kommer delvis att kanaliseras till ägarna.

Affären omfattar Mannerheimvägen 14, 18 och 20, Georgsgatan 29 och Mannerheimvägen 16/Georgsgatan 23 och Georgsgatan 31/Simonsgatan 8. Det handlar om hyresyta på cirka 77 000 kvadratmeter som omfattar såväl kontors- som butikslokaler. I samband med affären säljer Konstsamfundet Forum Capita Ab, som är ansvarig bolagsman i Forum Fastighets Kb, till Sponda. Den skuldfria köpeskillingen Läs mer

Konstsamfundet delar ut drygt 850 000 €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning och delar ut 879 850 € för kulturella ändamål. Av de 351 ansökningar som lämnades in beviljades ca 44 % bidrag. Flest ansökningar inkom under området musik, 126 stycken sammanlagt. Bl.a. beviljades Key Ensemble 2.000 e för verksamheten och Understödsföreningen för jazzmusik i Grankulla rf 1.000 e för att arrangera Åkes Jazzfestival i Grankulla, en festival som grundades av nyligen avlidna musikprofilen Åke Grandell.

Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2015  kommer att ligga på samma nivå som året innan. Under vårens utdelning beviljade man bidrag för sammanlagt 1 036 200 e.

Utöver höstens bidrag har Konstsamfundet under året dessutom beviljat totalt 411 500 € för olika finlandssvenska filmproduktioner. Bland dessa återfinns bland annat julkalendern för Läs mer

Ishockey-VM på svenska i MTV

HBL fortsätter tillsammans med Konstsamfundet att stå för svenskspråkiga referat från ishockey-VM. I år är det reporter Niclas Lönnqvist som sitter bakom mikrofonen i Finlands matcher som sänds i MTV3. Konstsamfundet bidrar till satsningen med 45 000 euro.

Sedan hemma-VM 2012 har HBL refererat Finlands matcher på svenska. Det är Konstsamfundet som har finansierat samarbetet med MTV3. I år refereras samtliga Finlands matcher, bronsmatchen samt finalen på svenska.

Finland spelar i B-gruppen tillsammans med Ryssland, USA, Slovakien, Norge, Vitryssland, Slovenien och Danmark. Gruppspelsmatcherna spelas i Ostrava.

HBL:s Niclas Lönnqvist refererar på svenska Finlands matcher, Finlands eventuella kvartsfinal, bronsmatchen och finalen i ishockey-VM i Prag.

– Ishockey-VM är så stort det kan bli i etermedia, säger Lönnqvist som entusiastiskt ser fram emot uppgiften.

Konstsamfundet bekostar samarbetet. Läs mer

Konstsamfundet delar ut drygt en miljon euro

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om vårens stipendieutdelning vårens stipendieutdelning på 1 062 425 € till 231 institutioner och 52 enskilda. Totalt 628 ansökningar lämnades in och av dem beviljades ca 45 % stipendier och understöd. Utöver dessa bidrag understöder Konstsamfundet bl.a. Yrkeshögskolan Novia med ett årligt bidrag på 50 000 € åren 2015-19 för stärkande av naturbruksutbildningen i Ekenäs, Handelsgillet i Helsingfors med 50 000 €/år under 2014-15 för sanering i klubbhuset och Viirus teaterprojekt Meeting the Odysseys med 30 000 €. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2014 kommer i stort att vara på samma nivå som året innan.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Konstsamfundet delar ut över en miljon

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om våren 2015 års stipendieutdelning på 1 036 200 € till 46 enskilda och 222 institutioner. Totalt lämnades 615 ansökningar in och av dem beviljades ca 42 % stipendier och understöd. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2015 kommer att ligga på samma nivå som året innan.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Allt klart för Amos Andersons nya konstmuseum vid Glaspalatset

Amos Andersons nya konstmuseum placeras delvis i Glaspalatset vid Mannerheimvägen, men också under jorden med 2 500 kvadratmeter tillgängliga för bland annat utställningar. Museet väntas kosta 50 miljoner. Det ska finansieras av Konstsamfundet som stöder och främjar finlandssvensk kultur. Alla tillstånd och all planering är klara. Byggandet kan påbörjas och museet väntas stå klart senast 2018.

– Vi får ett nytt betydelsefullt museum i stadskärnan. Samtidigt får området kring Glaspalatset ett lyft och blir ännu livligare än det är i dag. Jag tror att vi kommer att glädja både stadsbor och dem som besöker Helsingfors, säger Kai Kartio, chef för Amos Andersons konstmuseum.

Konsten i Helsingfors får nya utrymmen

Amos Andersons konstmuseum i de nya lokalerna under Glaspalatset kommer att stärka kulturutbudet i Läs mer

Konstsamfundet delar ut drygt 800 000 €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på 811 800 €. Totalt lämnades 414 ansökningar in och av dem beviljades ca 36 % stipendier och understöd.

Utöver dessa bidrag understöder Konstsamfundet olika finlandssvenska filmproduktioner med 733 500 € och bl.a. projektet Svenska Nu med totalt 600 000 € fördelat under åren 2015-17 och verksamheten inom tankesmedjan Magma med totalt 360 000 € under åren 2015-17. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2014 kommer att vara något högre än året innan. Se listorna.

Höstens utdelning drygt 850 000 euro

Konstsamfundet belönar sopranen Kajsa Dahlbäck

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på 853 900 € till 151 institutioner och 13 enskilda. Totalt 366 ansökningar lämnades in. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2013 är på samma nivå som året innan.

Dessutom får Kajsa Dahlbäck, Vasa ett stipendium på 3 000 € utan ansökan ur Jenny Spennerts fond. Fondens syftemål är att stöda lovande kvinnliga sångerskor i Finland. Kajsa Dahlbäck, som utexaminerades från Sibeliusakademin 2005, har lovordats för sina tolkningar inom barockmusiken. Hon har framträtt som solist med bl.a. Tapiola sinfonietta, Helsingfors barockorkester och Finska barockorkester.

Luckan får stöd för fem år

Konstsamfundets styrelse beviljade därtill Föreningen Luckan rf ett årligt understöd på 140 000 € under åren 2014-18.

Läs mer