Aktuellt

Amos Rex listas bland årets mest innovativa byggnader av BBC

BBC listar Amos Rex som en av årets åtta mest spännande och innovativa byggnader i en artikel skriven av arkitekturkritikern Jonathan Glancey. Amos Rex som färdigställs vid Glaspalatset i centrala Helsingfors kommer att inleda sin verksamhet hösten 2018.

Det nya museet bildar ett kulturcentrum som består av Glaspalatset med sin biograf samt de nya utställningsutrymmena som uppförs under Glaspalatsets torg. Ingången till det underjordiska konstmuseet sker via Glaspalatset.

Också Svenska Yle skriver om Amos Rex och om årets mest spännande byggnader enligt BBC.

Till BBC:s artikel: www.bbc.com/

Till Yles artikel: svenska.yle.fi

Läs mer om Amos Rex: Amos Rex

 

I höstens utdelning beviljas 177 mottagare sammanlagt 764 100 €

I höstens ansökningsomgång inkom totalt 341 ansökningar som sammanlagt ansökte om 2,6 miljoner euro. Antalet var något mindre än förra hösten, då 418 sökande anhöll om dryga 3 miljoner euro.

Största antalet ansökningar inkom precis som förra hösten inom musik, där totalt 117 anhöll om 580 000 €. Av dessa beviljas 51 mottagare en totalsumma på 101 700 €. Rockföreningen vid Åbo Akademi erhåller 1 000 € för att ordna RÅA på Kåren våren 2018 och Musik vid havet rf beviljas 3 000 € för sin kammarmusikfestival i Ingå. För ett beställningsverk av jazzmusikern Severi Pyysalo med text av Kauko Röyhkä och Claes Andersson erhåller Qvidja Events ry 2 000 €.

Inom teater inkom 55 ansökningar om sammanlagt 519 466 €. Av dessa beviljas 40 ansökningar sammanlagt 146 000 €, vilket innebär Läs mer

Calle Pettersson blir ny medlem i Föreningen Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundets styrelse har 6.10.2017 kallat ekonomie kandidat, EMBA, Carl Pettersson till medlem i Föreningen Konstsamfundet.

Calle Pettersson, f. 1979, verkar sedan 2017 som VD vid Veritas Pensionsförsäkring Ab. Han har tidigare tjänstgjort vid Aktia Bank Abp.

För allmänheten är Calle Petterson även känd via sitt musicerande; han sjunger, spelar dragspel samt piano och har tidigare uppträtt aktivt som artist.

Pettersson har också en geografisk koppling till Konstsamfundet – hans barndomshem ligger i Dragsfjärd, sex kilometer från Amos Andersons gård Söderlångvik.

-Det känns extra bra att bli kallad till medlem, för redan farmors pappa var en av Amos Andersons förtrogna. Som född och uppvuxen på Kimitoön så har Konstsamfundet dessutom alltid funnits i bakgrunden på ett eller annat sätt för mig, säger Calle Pettersson.

Kommerserådet Läs mer

Amos Andersons stipendium vid Finlands Rom-institut sammanför historieforskning, konst och ekonomi

Föreningen Konstsamfundets styrelse har i samarbete med Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae beslutit att instifta ett Amos Anderson-stipendium vid Finlands Rom-institut.
Amos Anderson, Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, stod för en betydande insats både vid grundandet av Finlands Rom-institut samt vid anskaffandet av Villa Lante. Det är därför ett naturligt val att låta det nya stipendiet bära hans namn.

Stipendiet för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom delas ut en gång per år till en stipendiat med forskningsområde inom Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria. Forskning inom dessa områden med en vinkling på konst och ekonomi premieras. Finlands Rom-institut sköter ansökningsförfarandet och stipendiaten väljs i samråd mellan institutet och Konstsamfundet. Stipendiaten skall vara doktorand, post Läs mer

Anders Wiklöf lämnar Föreningen Konstsamfundet

PRESSMEDDELANDE FRITT FÖR PUBLICERING 15.6.2017

Anders Wiklöf lämnar Föreningen Konstsamfundet efter att han uppnått 70-års åldersstrecket, den ålder föreningens medlemmar enligt tradition brukar ge över till yngre förmågor. Kommerseråd Anders Wiklöf blev föreningsmedlem år 2010. ”Jag tyckte att det var trevligt att bli invald, som ålänning. Jag vet inte om det tidigare funnits med ålänningar i Amos Andersons förening” säger Anders Wiklöf. ”Sen har det varit bra att få lära sig hur föreningar och stiftelser fungerar, både roligt och lärorikt. Jag har inte tidigare sysslat med föreningsliv, aktiebolag har varit mera mitt område. Inom Konstsamfundet har det gällt att hålla Amos vilja högt. Sen har det, precis som i alla aktiebolag och föreningar, funnits många olika åsikter, så jag har trivts bra.” Läs mer

Affärslokalerna i Glaspalatset är inflyttningsklara

Vid Glaspalatset i Helsingfors byggs ett underjordiskt museum för det nya konstmuseet Amos Rex. Bygget påbörjades i januari 2016. Samtidigt grundrenoveras hela glaspalatsbyggnaden.

Den första delen av helheten blev klar för inflyttning i början av mars 2017. Staketet, som dolt Glaspalatsets fasad mot Mannerheimvägen, avlägsnades delvis och de nyrenoverade affärslokalerna är nu synliga. I slutet av månaden kommer samtliga hyresgäster att ha inlett sin verksamhet i de nya utrymmena.

Affärslokalerna har renoverats och restaurerats i gott samförstånd med museiverket under ledning av huvudansvariga arkitekten Asmo Jaaksi från JKMM.

–Lokalerna är idag närmare det ursprungliga utseendet gällande färg och materialval än de var innan renoveringen. Alla ytor är förnyade, armaturerna har restaurerats och fasaden har målats, säger Henrik Johansson, vd för Fastighetsaktiebolaget Glaspalatset i Helsingfors.

Också Läs mer