Aktuellt

Höstens ansökningstid är här nu i september

Höstens ansökningstid inleds 1.9.2018 och avslutas 30.9.2018 kl 23:59. Nu i höstomgången kan man anhålla om bidrag i kategorierna allmänna kulturella ändamål, musik, teater, publikationer och utbildning. I vårens ansökningsomgång kan man dessutom anhålla om bidrag för bildkonst och konstindustri. NYTT: telefontid gäller för frågor rörande ansökningar.  Läs mera om telefontiderna och bekanta dig med anvisningarna på sidan stipendier.

Amos Rex har öppnat!

Vårt nya konstmuseum Amos Rex öppnade 30.8.2018 för publiken. Redan innan öppningen var det möjligt att besöka Glaspalatstorget, en böljande evenemangsplats som samtidigt är tak till utställningssalarna. Läs mera här om Amos Rex och om den första utställningen teamLab. Amos Rex ligger i centrum av Helsingfors vid Mannerheimvägen 22-24.

Planeringen av Amos Rex inleddes år 2013 och byggnadsarbetena startade i januari 2016. Amos Rex föregångare var Amos Andersons konstmuseum på Georgsgatan i Helsingfors. Museet verkade 1965–2017 i mecenaten, tidningsförläggaren Amos Andersons (1878–1961) tidigare hem- och kontorsbyggnad. Amos Rex är ett privat konstmuseum vars byggnadsarbete och verksamhet bekostas av Föreningen Konstsamfundet.

Trevlig sommar!

Söderlångvik gård i Dragsfjärd, Kimito är sommaren full av aktiviteter. I sommar har Söderlångviks museum tre intressanta utställningar. I huvudbyggnaden kan man förutom Amos Andersons egna samlingar uppleva Hans Rosenströms (f. 1978) konstutställning I enrum, som omfattar bland annat narrativa ljudinstallationer och fotogram. Tiina Vainios (f. 1960) konstutställning Underbara maskiner består av färgstarka tusch- och akrylmålningar. Café Vivan håller öppet varje dag kl 11-17 i juli och augusti. Välkommen till Söderlångvik!

Gunvor Kronman ny ordförande för Konstsamfundet

Gunvor Kronman har valts till styrelseordförande för Föreningen Konstsamfundet. Hon utsågs till ny ordförande av Konstsamfundets styrelse den 23.1. Kronman har varit medlem av föreningens styrelse i tio år.

I samband med föreningens medlemsmöte 23.1 lämnade minister Christoffer Taxell uppdraget som Konstsamfundets ordförande i enlighet med de principer för avgångsålder som gäller i föreningen.

Jag har stort förtroende för Gunvor Kronman. Hon har en gedigen styrelse- och ledarskapserfarenhet kombinerad med ett ovanligt och brett nätverk i Finland, i Norden och internationellt. Hon har en djup förståelse för det svenska i Finland vilket är centralt för Konstsamfundets uppdrag, säger Christoffer Taxell.

Fil. mag. Gunvor Kronman har i över 20 års tid innehaft ledande positioner inom såväl den privata, offentliga som ideella sektorn och aktivt främjat nordisk Läs mer

Amos Rex listas bland årets mest innovativa byggnader av BBC

BBC listar Amos Rex som en av årets åtta mest spännande och innovativa byggnader i en artikel skriven av arkitekturkritikern Jonathan Glancey. Amos Rex som färdigställs vid Glaspalatset i centrala Helsingfors kommer att inleda sin verksamhet hösten 2018.

Det nya museet bildar ett kulturcentrum som består av Glaspalatset med sin biograf samt de nya utställningsutrymmena som uppförs under Glaspalatsets torg. Ingången till det underjordiska konstmuseet sker via Glaspalatset.

Också Svenska Yle skriver om Amos Rex och om årets mest spännande byggnader enligt BBC.

Till BBC:s artikel: www.bbc.com/

Till Yles artikel: svenska.yle.fi

Läs mer om Amos Rex: Amos Rex

 

I höstens utdelning beviljas 177 mottagare sammanlagt 764 100 €

I höstens ansökningsomgång inkom totalt 341 ansökningar som sammanlagt ansökte om 2,6 miljoner euro. Antalet var något mindre än förra hösten, då 418 sökande anhöll om dryga 3 miljoner euro.

Största antalet ansökningar inkom precis som förra hösten inom musik, där totalt 117 anhöll om 580 000 €. Av dessa beviljas 51 mottagare en totalsumma på 101 700 €. Rockföreningen vid Åbo Akademi erhåller 1 000 € för att ordna RÅA på Kåren våren 2018 och Musik vid havet rf beviljas 3 000 € för sin kammarmusikfestival i Ingå. För ett beställningsverk av jazzmusikern Severi Pyysalo med text av Kauko Röyhkä och Claes Andersson erhåller Qvidja Events ry 2 000 €.

Inom teater inkom 55 ansökningar om sammanlagt 519 466 €. Av dessa beviljas 40 ansökningar sammanlagt 146 000 €, vilket innebär Läs mer