Aktuellt

Utbetalningar under sommarperioden 2019

Har du beviljats understöd från Konstsamfundet? Under sommarperioden måste du i god tid anhålla om utbetalning av understöd. Anhållan sker via vårt elektroniska ansökningssystem. Sänd din anhållan senast den 14 juni 2019, om du vill att utbetalningen sker i juni. Om du inte anhållit om utbetalning före vår sommarpaus, måste du vänta på utbetalning till andra veckan i augusti.

Asta Kihlman är Amos Anderson-stipendiat 2019

FD Asta Kihlman har valts till Finland Rominstituts Amos Anderson-stipendiat 2019. Kihlman är post doc-forskare vid Åbo universitet. Hon disputerade vid Åbo universitet 2018 med en avhandling om genusproblematik och identitetspolitik hos tre finlandssvenska konstnärer: Beda Stjernschantz, Sigrid af Forselles och Ellen Thesleff (Kolme tutkielmaa sukupuolesta. Identiteettipolitiikka Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa). Läs mer

Föreningen Konstsamfundet har köpt Stiftelsen för Åbo Akademis innehav i Stockmann

Föreningen Konstsamfundet har 20.12.2018 köpt Stiftelsen för Åbo Akademis innehav i Stockmann. Stiftelsen för Åbo Akademi ägde 4,24 % av aktierna och 6,69 % av rösterna i Stockmann Abp. Efter förvärvet äger Konstsamfundet 13,63 % av aktierna i Stockmann, vilket innebär 21,83 % av rösterna i bolaget.

Situationen på Stockmann är inte enkel men vi tror att det går att lösa. På nuvarande aktiekurs anser vi att det finns en avkastningspotential i placeringen, säger VD Stefan Björkman på Föreningen Konstsamfundet r.f.

 

Mer information: Stefan Björkman, tfn 050 63 219

Föreningen Konstsamfundet r.f.

Sofia Aittomaa är ny stipendiesakkunnig

Konstsamfundets styrelse har valt FM Sofia Aittomaa till vikariatet som stipendiesakkunnig. Aittomaa är filosofie magister i konstvetenskap från Åbo Akademi och kommer att doktorera våren 2019. Aittomaa kommer från Konstuniversitetets Bildkonstakademi där hon verkat som amanuens med bl.a. undervisningsplanering och – koordinering som sina uppgifter. Tidigare erfarenhet av ansökningar och stipendier har Aittomaa från styrelseuppdraget vid Oskar Öflunds Stiftelse sr. Vi hälsar vår nya språkkunniga medarbetare hjärtligt välkommen till vårt team!

Stipendiesakkunnig

Vi söker nu till vårt kontor i Helsingfors centrum en pålitlig och noggrann

Stipendiesakkunnig

för ett vikariat t.o.m.31.1.2020 med eventuell möjlighet till förlängning.

Till dina arbetsuppgifter hör att ansvara för genomgången och beredningen av alla våra stipendieansökningar. Du arbetar i nära samarbete med våra sakkunniga och också med andra föreningar, fonder och stiftelser. Vår stipendiehantering sker via ett elektroniskt uppföljningsprogram. Du rapporterar direkt till Konstsamfundets VD.

Vi räknar med att du har en bred kännedom om och intresse för kulturfältet i Svenskfinland, t.ex. gällande musik, teater, bildkonst, utbildning och publikationer. Du har en lämplig högskoleexamen och kommunicerar flytande på svenska i både tal och skrift.

Som person är du noggrann, ansvarsfull och öppen för att ta tag i saker. Du kan jobba opartiskt och inser Läs mer