Aktuellt

Sofia Aittomaa är ny stipendiesakkunnig

Konstsamfundets styrelse har valt FM Sofia Aittomaa till vikariatet som stipendiesakkunnig. Aittomaa är filosofie magister i konstvetenskap från Åbo Akademi och kommer att doktorera våren 2019. Aittomaa kommer från Konstuniversitetets Bildkonstakademi där hon verkat som amanuens med bl.a. undervisningsplanering och – koordinering som sina uppgifter. Tidigare erfarenhet av ansökningar och stipendier har Aittomaa från styrelseuppdraget vid Oskar Öflunds Stiftelse sr. Vi hälsar vår nya språkkunniga medarbetare hjärtligt välkommen till vårt team!

Stipendiesakkunnig

Vi söker nu till vårt kontor i Helsingfors centrum en pålitlig och noggrann

Stipendiesakkunnig

för ett vikariat t.o.m.31.1.2020 med eventuell möjlighet till förlängning.

Till dina arbetsuppgifter hör att ansvara för genomgången och beredningen av alla våra stipendieansökningar. Du arbetar i nära samarbete med våra sakkunniga och också med andra föreningar, fonder och stiftelser. Vår stipendiehantering sker via ett elektroniskt uppföljningsprogram. Du rapporterar direkt till Konstsamfundets VD.

Vi räknar med att du har en bred kännedom om och intresse för kulturfältet i Svenskfinland, t.ex. gällande musik, teater, bildkonst, utbildning och publikationer. Du har en lämplig högskoleexamen och kommunicerar flytande på svenska i både tal och skrift.

Som person är du noggrann, ansvarsfull och öppen för att ta tag i saker. Du kan jobba opartiskt och inser Läs mer

Höstens ansökningstid är här nu i september

Höstens ansökningstid inleds 1.9.2018 och avslutas 30.9.2018 kl 23:59. Nu i höstomgången kan man anhålla om bidrag i kategorierna allmänna kulturella ändamål, musik, teater, publikationer och utbildning. I vårens ansökningsomgång kan man dessutom anhålla om bidrag för bildkonst och konstindustri. NYTT: telefontid gäller för frågor rörande ansökningar.  Läs mera om telefontiderna och bekanta dig med anvisningarna på sidan stipendier.

Amos Rex har öppnat!

Vårt nya konstmuseum Amos Rex öppnade 30.8.2018 för publiken. Redan innan öppningen var det möjligt att besöka Glaspalatstorget, en böljande evenemangsplats som samtidigt är tak till utställningssalarna. Läs mera här om Amos Rex och om den första utställningen teamLab. Amos Rex ligger i centrum av Helsingfors vid Mannerheimvägen 22-24.

Planeringen av Amos Rex inleddes år 2013 och byggnadsarbetena startade i januari 2016. Amos Rex föregångare var Amos Andersons konstmuseum på Georgsgatan i Helsingfors. Museet verkade 1965–2017 i mecenaten, tidningsförläggaren Amos Andersons (1878–1961) tidigare hem- och kontorsbyggnad. Amos Rex är ett privat konstmuseum vars byggnadsarbete och verksamhet bekostas av Föreningen Konstsamfundet.

Trevlig sommar!

Söderlångvik gård i Dragsfjärd, Kimito är sommaren full av aktiviteter. I sommar har Söderlångviks museum tre intressanta utställningar. I huvudbyggnaden kan man förutom Amos Andersons egna samlingar uppleva Hans Rosenströms (f. 1978) konstutställning I enrum, som omfattar bland annat narrativa ljudinstallationer och fotogram. Tiina Vainios (f. 1960) konstutställning Underbara maskiner består av färgstarka tusch- och akrylmålningar. Café Vivan håller öppet varje dag kl 11-17 i juli och augusti. Välkommen till Söderlångvik!

Gunvor Kronman ny ordförande för Konstsamfundet

Gunvor Kronman har valts till styrelseordförande för Föreningen Konstsamfundet. Hon utsågs till ny ordförande av Konstsamfundets styrelse den 23.1. Kronman har varit medlem av föreningens styrelse i tio år.

I samband med föreningens medlemsmöte 23.1 lämnade minister Christoffer Taxell uppdraget som Konstsamfundets ordförande i enlighet med de principer för avgångsålder som gäller i föreningen.

Jag har stort förtroende för Gunvor Kronman. Hon har en gedigen styrelse- och ledarskapserfarenhet kombinerad med ett ovanligt och brett nätverk i Finland, i Norden och internationellt. Hon har en djup förståelse för det svenska i Finland vilket är centralt för Konstsamfundets uppdrag, säger Christoffer Taxell.

Fil. mag. Gunvor Kronman har i över 20 års tid innehaft ledande positioner inom såväl den privata, offentliga som ideella sektorn och aktivt främjat nordisk Läs mer