Konstsamfundet stöder kulturen med nästan en miljon

I vårens allmänna ansökningsomgång beviljas bidrag på sammanlagt 995.900 e av Föreningen Konstsamfundet. Det är sammanlagt 284 stycken aktörer och projekt som delar på summan.

Föreningen Konstsamfundets styrelse har gjort beslut om bidrag på sammanlagt 995.900 e för vårens ansökningsomgång. Sammanlagt delar 284 st aktörer och projekt på summan. I vårens ansökningsomgång inkom ca 650 st ansökningar med en sammanlagd ansökningssumma på 3, 5 miljoner euro. Det innebär att ca 44 % av alla sökande beviljades bidrag, och att ca 28 % av den ansökta summan beviljades.

Till de större bidragen hör verksamhetsunderstödet på 25.000 e till Martin Wegelius-institutet, Klockriketeaterns verksamhetsunderstöd på 20.000 e och Åbo Svenska Teaterförenings understöd på 18.000 e.

 

Den aktuella samhällssituationen med flyktingströmmar i Europa avspeglade sig också i vårens ansökningsomgång. Flera projekt tog upp det mångkulturella samhället. Bl.a. beviljades samfundskonstprojektet Turvapaikka-Trygg plats ett understöd på 3.000 e. I projektet jobbar asylsökande och finländare tillsammans med bildberättelser i serieformat.

 

Listan på de beviljade stipendierna finns här.