I Konstsamfundets höstutdelning fördelas 841 920 e på 190 bidragsmottagare

Höstens stora utdelning lockade 418 sökande att anhålla om totalt 3 018 698 e. Största antalet ansökningar – 142 stycken – inkom inom musik. Av dessa beviljades drygt hälften, dvs 72 stycken, bidrag på sammanlagt 155 700 e, vilket innebär en beviljningssumma på 21 %. Beviljningssumman på hela omgången är 28 %.

Flest beviljade hittas inom teater och utbildning, där 52 % av de sökande fick bidrag. Teater Taimine beviljades 9 000 e för verksamheten och för att producera två turnéföreställningar för både lågstadier och daghem. Inom publikationer delades däremot den procentuellt sett största summan ut, då hela 59 % av det sammanlagda ansökta beloppet beviljades.


De minsta beviljade bidragen är 500 e och de största 50 000 e. Konstrundan, som fyller 10 år, beviljades 50 000 e. Den absolut vanligaste förekommande bidragsstorleken är 2 000 e, som beviljades till hela 50 stycken bidragsmottagare. Endast en summa på 700 e förekom, och den beviljades till ett musikprojekt; syskonparet Martin och Mirjam Granström för konsertserien "Musik i Skärgårdsmiljöer" på olika håll i Väståboland, från vintern till sommaren 2017.


Under år 2016 har Konstsamfundet också delat ut sammanlagt 302 500 e för olika filmproduktioner. Bland de 25 beviljade produktionerna finns hela 8 dokumentärfilmer att se framemot. Också flera nya tv-serier finns bland de understödda projekten.


Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2016 kommer att ligga på samma nivå som året innan.  Under vårens utdelning beviljade man bidrag för sammanlagt 995 900 e.
En lista på höstens alla stipendiemottagare finns här .

Höstens utdelning i ett nötskal:

höst 2016 i ett nötskal