Anders Wiklöf lämnar Föreningen Konstsamfundet

PRESSMEDDELANDE FRITT FÖR PUBLICERING 15.6.2017

Anders Wiklöf lämnar Föreningen Konstsamfundet efter att han uppnått 70-års åldersstrecket, den ålder föreningens medlemmar enligt tradition brukar ge över till yngre förmågor. Kommerseråd Anders Wiklöf blev föreningsmedlem år 2010. ”Jag tyckte att det var trevligt att bli invald, som ålänning. Jag vet inte om det tidigare funnits med ålänningar i Amos Andersons förening” säger Anders Wiklöf. ”Sen har det varit bra att få lära sig hur föreningar och stiftelser fungerar, både roligt och lärorikt. Jag har inte tidigare sysslat med föreningsliv, aktiebolag har varit mera mitt område. Inom Konstsamfundet har det gällt att hålla Amos vilja högt. Sen har det, precis som i alla aktiebolag och föreningar, funnits många olika åsikter, så jag har trivts bra.”

På Åland är teater- och musiklivet för tillfället starkt, med många stora produktioner och intressanta artister. ”Konstsamfundet delar också ut medel till ålänningar och jag tycker det är fint att man gör en gedigen insats. Via utdelningen har Konstsamfundet stor synlighet på Åland och kommer fortsättningsvis också att synas via den – det är viktiga medel som annars måste komma någon annanstans ifrån” säger Anders och konstaterar att hans medverkan som åländsk föreningsmedlem visserligen inte haft något inflytande på bidragens fördelning ”det är ju de sakkunniga som står för den delen”.

Anders Wiklöf vill påtala ett ärende som djupt bekymrar honom; det missbruk som framkommit i skötseln av en del föreningar och stiftelser. ”Det finns alltid människor som missköter sig i bolag, däremot ger det en annan uppmärksamhet när man förvaltar andras medel. Det är så bra och viktigt att problem inom stiftelsevärlden kommer upp till ytan, trots att det leder till att det skadar allas rykte. Det är synd att man här lätt drar alla över en kam”, säger Anders och tillägger ”I Konstsamfundet har jag aldrig sett några oegentligheter, det är en duktig och fin förening”.

Och vad ska Anders Wiklöf göra nu efter att han inte längre är föreningsmedlem i Konstsamfundet? ”Pensionärsliv kan man inte tala om, jag är inte den typen. Och mitt kulturintresse kommer att fortsätta – jag följer med allt från musik till idrott. Det är full fart som gäller”. Bokstavligen – Anders Wiklöf går 10 km om dagen medan han pratar i telefon och sköter affärer. Han är aktiv inom det åländska kulturlivet, hjälper till med olika saker och sponsorerar evenemang. ”Jag trivs ju med att göra det här”.

Föreningen Konstsamfundets ordförande minister Christoffer Taxell kommenterar Anders Wiklöfs period som föreningsmedlem så här: ”Anders Wiklöf står för en nuförtiden mindre vanlig kombination av framgångsrik affärsverksamhet och en generös inställning till konst och annan allmännyttig verksamhet. Han står alltså nära grunden för Konstsamfundets existens. Också därför har det varit trevligt att Anders Wiklöf varit med i vår krets” och tillägger att han för egen del har samarbetat med Anders i ganska många år. ”Det samarbetet kommer att fortsätta.”

Tilläggsuppgifter: Ordförande Christoffer Taxell, tfn 040 563 5688