Press

Konstsamfundet stärker sina led

Konstsamfundet har på sitt styrelsemöte i Mariehamn på måndagen valt två nya föreningsmedlemmar, Elina Pirjatanniemi professor vid Åbo Akademi och chef för Institutet för mänskliga rättigheter och kommerserådet, ekonomie dr h.c. Anders Wiklöf, från Mariehamn.

Finsk och åländsk förstärkning

På frågan vad de nya medlemmarna förväntar sig av sitt engagemang i Konstsamfundet säger Pirjatanniemi att hon ser fram emot för att jobba för det svenska i Finland.

- Jag vill vara med om att se till att Finland även i framtiden får njuta av den finlandssvenska kulturen, höra den finlandssvenska rösten.

Anders Wiklöf å sin sida utlovar ett ökat inflytande från Ålands sida.

- Jag förväntar mig ett starkare samarbete mellan Åland och riket.

Vad kan ni då bidra med i Konstsamfundets verksamhet?


Konstsamfundet söker en stipendieassistent

Konstsamfundet anställer nu på projektbasis för tiden 1.9.-30.11.2010 och 1.2.-30.4.2011 en stipendieassistent som hjälper stipendiesekreteraren med hanteringen av stipendieansökningarna och andra uppgifter under stipendieansökningstiden. Konstsamfundet använder i sin stipendiebehandling ett elektroniskt stipendieprogram.


Konstsamfundets utdelning av stipendier och understöd våren 2010

Under den allmänna ansökningstiden i februari 2010 fick Konstsamfundet 672 ansökningar. Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om vårens stipendieutdelning på drygt 923 000 euro till 239 institutioner och 43 enskilda.

Det totala beloppet av stipendier och understöd som Konstsamfundet kommer att dela ut år 2010 är ca 12,5 milj. €, vilket är trots sämre tider på samma nivå som ifjol. Man räknar med att eventuellt kunna höja beloppet år 2011.


Hugo Backmansson på Söderlångviks sommarutställning

Söderlångviks museum presenterar i sommar konstnären Hugo Backmansson (1860–1953), som förmodligen är vårt lands enda skolade bataljmålare. Utställningen ingår i museets klassikerserie vars avsikt är att lyfta fram intressanta konstnärspersonligheter. Serien fortsätter nästa år med bröderna Ragnar och Hilding Ekelund.

Hugo Backmansson - Teckningar ur kadett-lifvet


Baltic Jazz – sommarens höjdpunkt på Kimitoön

Baltic Jazz –festivalen har under sin 21-åriga historia utgjort en av sommaren höjdpunkter i den Åboländska skärgården. Festivalen går av stapeln från den 8 till 11 juli. Vid starten år 1987 var Baltic Jazz en liten lokal festival, som kretsade kring ett litet antal diggare av jazz- och skärgårdsliv. Festivalen är i evig tacksamhetsskuld till de två eldsjälarna som först fick en vision och sedan ledde Baltic Jazz i många år, Magi och Kaj Kulla.

Sedan den dagen har festivalen vuxit till den största jazzfestivalen i svenskfinland. Det speciella med Baltic Jazz -festivalen är att den bevarat sin hemtrevliga och familjära prägel, och publiken återkommer år efter år. Baltic Jazz har med tiden blivit det skott som startar den Åboländska sommaren.

Baltic Jazz 8-11.7

Baltic Jazz har genomlevt både regniga somrar och ekonomiska påfrestningar, men alltid lyckats landa på fötterna tack vare uppemot 200 frivilliga arbetare, generösa artister och, naturligtvis, världens bästa jazzpublik.

Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf. grundades och övertog arrangemangen av festivalen år 1999. Baltic Jazz –festivalen är sommarens höjdpunkt i den Åboländska skärgården, men föreningens verksamhet spänner över hela året.


Obegripliga sammanhang i fängslande grafikutställning

I Amos Andersons konstmuseum presenteras under våren en unik utställning av den holländske grafikern M.C. Escher.

"Det ligger något magiskt över den holländske grafikern Maurits Cornelis Eschers (1898 – 1972) arbeten. De behandlar existentiella frågor, märkliga, obegripliga sammanhang som inte kan kläs i ord. Hans grafik beskriver gränslöshet, mikrokosmos och makrokosmos, främmande skepnader och dimensioner."

Så här beskrivs M.C. Eschers produktion som för första gången presenteras i Finland på Amos Andersons konstmuseum. Utställningen pågår till den 31 maj.

Escher

Utställningen visar ett tvärsnitt av den världsberömde konstnärens produktion. Ett sextiotal originalverk – träsnitt, trägravyrer, litografier och mezzotinter är utställda i museets tredje våning. Urvalet omfattar även mindre kända, tidiga verk såsom italienska stadsvyer och landskap, porträtt och stilleben starkt förankrade i 1920- och 30-talens realistiska nysaklighet.


Konstsamfundet donerar 1 miljon euro till Åbo Akademi

Föreningen Konstsamfundet stöder Åbo Akademis medelinsamling och donerar en miljon euro. Donationsbeloppet offentliggjordes 30.11 i samband med en presskonferens i Helsingfors. Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Bergh överräckte gåvobrevet till Åbo Akademis rektor Jorma Mattinen. På plats var även Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande Mats Biström.


Sommaren har kommit till Amos Andersons konstmuseum!

I Amos Andersons konstmuseums utställningshall i gatuplanet visas denna sommar arbeten ur museets egna samlingar som endast sällan tidigare presenterats för allmänheten. Verken har på sätt och vis en gemensam nämnare i årstiden: den ljusa, varma och efterlängtade sommaren! Utställningens huvudteman är naturen om sommaren samt stillebenmåleri i ett urval som visar 100 år av finländsk konsthistoria. Alla arbeten är gjorda mellan 1912 och 2009.

Tiina Mielonen - Vid stranden (detalj)


Stipendier hösten 2009

Det totala beloppet av stipendier och understöd som Konstsamfundet delar ut år 2009 är ca 7,7 milj. €, vilket är trots sämre tider på samma nivå som ifjol. Antalet ansökningar hösten 2009 var 474.