Press

Mikael Jensen ny förvaltare på Söderlångvik

Konstsamfundet har utnämnt agronom Mikael Jensen till ny förvaltare på Söderlångvik gård.

Mikael Jensen har en lång erfarenhet av motsvarande uppgifter och är hemma från Ingeris gård i Salo.

Mikael Jensen efterträder förvaltare Ralf Ginman som efter 22 års förtjänstfullt arbete avgår med pension den 31 maj.

Söderlångvik gård, som ägs av Föreningen Konstsamfundet rf består av ca 7 000 hektar skogs- och jordbruksfastigheter i Kimitoön och Pargas. Odlingsjorden är på Söderlångvik ca 52, på Tolfsnäs ca 70, på Nordanå ca 23 och i Hertsböle 20 hektar. Söderlångvik gård är en av Finlands största äppelproducenter med ca 23 ha och 13 000 äppelträd. Till verksamheten hör också stuguthyrning. Gårdens karaktärsbyggnad är idag ett museum. Gården och museet har ca 10 000 besökare per år.

Tilläggsuppgifter ger Kaj-Gustaf Bergh, tfn 040 524 7730.


Konstsamfundets höstutdelning 814 000 euro

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på ca 814 00 euro till 153 institutioner och 22 enskilda. Det innebär att det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2011 uppgår till drygt 12,3 milj. €.  Utdelningen är på samma nivå som i fjol.

Brages Pressarkivs digitaliseringsprojekt Pondus och Prestanda understöds med 60 000 € och HelsingforsMissions svenskspråkiga volontärverksamhet för ensamma seniorer med 20 000 €.


Konstsamfundet tryggar TV-referat på svenska från ishockey VM

Konstsamfundet kommer att stöda flerljudssändningarna från VM i ishockey 2012 med 69 900 euro, så att de också kan refereras på svenska. Beslutet fattade Konstsamfundets styrelse på måndagen. Understödet täcker de svenskspråkiga referatkostnaderna och den därtill nödvändiga extra sändningskapaciteten.


Konstsamfundet söker ny förvaltare

Konstsamfundet söker ny förvaltare till Söderlångvik gård. Läs mera här (PDF).

Konstsamfundet delade ut 962 000 euro

Föreningen Konstsamfundets styrelse har vid vårens utdelning beviljat 240 stipendier, 34 enskilda och 206 institutioner för totalt 962 000 euro. Dessutom beviljades 1 500 000 euro till yrkes- vuxen- och folkhögskolutbildande Axxells nybygge i Karis och 200 000 euro för uppsättningen av musikalen Kristina från Dufvemåla på Svenska Teatern.

Konstsamfundets totala utdelning år 2011 kommer att uppgå till drygt 12 miljoner euro.


Konstsamfundet stöder fyra universitet med totalt tre miljoner

Konstsamfundet går in med kännbara donationer till fyra universitet i Finland. Åbo Akademi får 1,5 miljoner euro, Helsingfors universitet 600 000, Svenska Hanken 500 000 och Aalto universitet 400 000.

- Konstsamfundet finner det viktigt stöda utbildning på svenska, därför utnyttjar man detta unika tillfälle att tillsammans med statsmakten stöda dessa fyra universitet, motiverar Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Bergh beslutet.

Han tillägger att Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, doktor Amos Anderson på sin tid var mycket engagerad i samhälleliga frågor, utbildning och det svenska språkets ställning i Finland.


Konstsamfundets utdelning av stipendier och understöd hösten 2010

Det totala beloppet av stipendier och understöd som Konstsamfundet kommer att dela ut år 2010 är drygt 12 milj. €. Under år 2011 torde man kunna höja utdelningen något.

Under den allmänna ansökningstiden i september 2010 fick Konstsamfundet 408 ansökningar. Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på ca 800 000 euro till 190 institutioner och 20 enskilda.


Hugo Backmansson på Amos Andersons konstmuseum

Som bäst pågår en utställning av konstnären Hugo Backmanssons målningar på Amos Andersons konstmuseum.

Ett hundrafyrtiotal oljemålningar, gouacher och akvareller visas i höstens utställning. I bottenvåningen presenteras Hugo Backmanssons militära och nordafrikanska motiv. Utställningen fortsätter i tredje våningen med porträtt och landskap. I museets andra våning visas ett bildreportage om konstnärens innehållsrika liv. I samma våning arrangeras i anknytning till utställningens tema föreläsningar samt verkstadsaktiviteter för skolgrupper och vuxna. Se programmet.

Hugo Backmansson


Film om Amos i tv på söndag

En film om Amos Anderson och Konstsamfundet visas i MTV3 söndag 17.10 kl. 16.45-17.50. Filmen har producerats av Franck Media. För manuset står Marianne Zilliacus och för regin Michael Franck. Producent är Anne Ehrnrooth.


Äppelkarneval på Söderlångvik

Äppelträden på Söderlångvik dignar av mogna frukter så här års. Äppelodlingarna består av 11 hektar och 5500 träd. Därtill finns det på Tolfsnäs gård i nordvästra Kimito 12 hektar och 7700 träd. Sammantaget är Söderlångvik fastlandets största äppelproducent och ger arbete åt tiotals personer nu under skördetiden. Äpplena plockas för hand i lådor som transporteras med traktorer till sortering.

Lördagen den 25 september är det äpplets dag på Söderlångvik:

- Dagen är något av en äppelkarneval med försäljning, provsmakning och traktorsafari genom äppelodlingarna, berättar intendent Ralf Ginman som räknar med en folkinvasion. I fjol hade vi besök av 600 äppelvänner.

Amos Anderson grundade äppelodlingarna genast efter krigen och under åren har odlingarna blivit ett av Söderlångviks varumärken.

1009_appel