Press

Konstsamfundets uttalande gällande försäljningen av Forum

UTTALANDE
4.2.2016

Forumkvarteret i Helsingfors, där föreningen Konstsamfundet är majoritetsägare, övergår nu till det börsnoterade stora finländska fastighetsbolaget Sponda. I det är Konstsamfundet tillsammans med sina partners, i huvudsak andra ideella samfund, genom bolaget Oy PALSK Ab i dag största ägare. Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh är ordförande i Sponda.  


Lars Eklundh nöjd med renoveringen - Nya Forum ett välsorterat köpcentrum

Forums chef Lars Eklundh är tillfreds med sitt köpcenter. Efter en drygt treårig renovering står Forum i dag färdigt. Tidtabellen höll och budgeten höll med marginal – renoveringen gick lös på 52 miljoner euro trots kalkyler på 56 miljoner.


Konstsamfundet delar ut drygt 850 000 €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning och delar ut 879 850 € för kulturella ändamål. Av de 351 ansökningar som lämnades in beviljades ca 44 % bidrag. Flest ansökningar inkom under området musik, 126 stycken sammanlagt. Bl.a. beviljades Key Ensemble 2.000 e för verksamheten och Understödsföreningen för jazzmusik i Grankulla rf 1.000 e för att arrangera Åkes Jazzfestival i Grankulla, en festival som grundades av nyligen avlidna musikprofilen Åke Grandell.

Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2015 kommer att ligga på samma nivå som året innan. Under vårens utdelning beviljade man bidrag för sammanlagt 1 036 200 e.


Utnämning

Klara Paul (fil.mag.) har anställts som kultursekreterare - informatör på Föreningen Konstsamfundet r.f. fr.o.m. den 21 september 2015. Klara kommer från Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f. där hon har jobbat som produktionsledare.

Helena Blomqvist, vårt nuvarande stipendieombud går i pension den 1 oktober. Vi vill rikta ett varmt tack till Helena för de 23 åren hon har jobbat på Konstsamfundet.


Nya föreningsmedlemmar i Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundets styrelse har på sitt möte 25.5.2015 kallat musikmagister, redaktör Wivan Nygård-Fagerudd och journalist, företagare Paula Salovaara till medlemmar i Föreningen Konstsamfundet.

Fil.mag. Ann Sandelin och fil.mag. Marianne Bargum lämnade föreningen på Konstsamfundets årsmöte 25.5.2015 till följd av uppnådd åldersgräns. Ann Sandelin var föreningsmedlem sedan år 1990 och styrelsemedlem åren 1997-2006 och 2012-2015. Marianne Bargum var föreningsmedlem sedan år 1997.


Konstsamfundet lägger tillsvidare sitt vindkraftverksprojekt på is

I september 2012 inledde Konstsamfundet en preliminär undersökning om möjligheten att bygga en vindkraftpark med cirka 20 vindturbiner på sin egen mark på Olofsgård i Kimitoön. En placering på Olofsgård motiverades av goda vindförhållanden, nuvarande markanvändning, stora obebyggda områden, ett färdigt elöverföringsnät samt ett vacklande sysselsättningsläge i kommunen. I ett tidigt skede av processen diskuterades projektet med lokala beslutsfattare och tjänstemän och uppfattningen var då att det fanns brett stöd för projektet.


Konstsamfundet delar ut över en miljon

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om våren 2015 års stipendieutdelning på 1 036 200 € till 46 enskilda och 222 institutioner. Totalt lämnades 615 ansökningar in och av dem beviljades ca 42 % stipendier och understöd. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2015 kommer att ligga på samma nivå som året innan.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.


Svar till Suomen Kuvalehti

Konstsamfundets placeringsråd är ett rådgivande organ som består av frivilliga medlemmar. Placeringsrådet inledde sin verksamhet hösten 2009 när Konstsamfundets investeringsportfölj grundades. Värdet på portföljen var då 78,5 miljoner euro, och tack vare rådets värdefulla insats har Konstsamfundets placeringsförmögenhet vuxit märkbart. Med hjälp av intäkterna från investeringsverksamheten har vi stött finlandssvensk kultur, media och allmännyttig verksamhet med ca 25 miljoner euro. Dessutom kan vi finansiera byggandet av det nya Amos Rex -muséet i sin helhet med värdestegringen från portföljen. Därmed är det avgörande att placeringsverksamheten är framgångsrik.


Allt klart för Amos Andersons nya konstmuseum vid Glaspalatset

Amos Andersons nya konstmuseum placeras delvis i Glaspalatset vid Mannerheimvägen, men också under jorden med 2 500 kvadratmeter tillgängliga för bland annat utställningar. Museet väntas kosta 50 miljoner. Det ska finansieras av Konstsamfundet som stöder och främjar finlandssvensk kultur. Alla tillstånd och all planering är klara. Byggandet kan påbörjas och museet väntas stå klart senast 2018.


Konstsamfundet delar ut drygt 800 000 €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på 811 800 €. Totalt lämnades 414 ansökningar in och av dem beviljades ca 36 % stipendier och understöd.

Utöver dessa bidrag understöder Konstsamfundet olika finlandssvenska filmproduktioner med 733 500 € och bl.a. projektet Svenska Nu med totalt 600 000 € fördelat under åren 2015-17 och verksamheten inom tankesmedjan Magma med totalt 360 000 € under åren 2015-17. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2014 kommer att vara något högre än året innan. Se listorna.