Aktuellt

Planeringen av Helsingfors gamla busstation till ett biograf- och restaurangkomplex framskrider

Planerna på ett kulturcentrum i den gamla busstationsbyggnaden, som skulle inrymma biografsalar och restauranger samt ett utrymme för olika evenemang, går vidare till fortsatt behandling inom Helsingfors stad. Centrets målsättning är att erbjuda mångsidiga och högklassiga biograf- och restaurangupplevelser i en trivsam miljö, som är lättillgänglig för helsingforsarna och för dem som besöker staden. Helsingfors stad beviljade projektet en planeringsreservering i början av år 2018 och nu behandlar Helsingfors stads miljönämnd på sitt möte 5.11.2019 de senaste projektplanerna.

Ilona Studios, som är grundat 2018 och ansvarar för projektet, skall även fungera som biografcentrets aktör. Ilona Studios ägs av Capmans grundare Ari Tolppanen och Mikko Leino som har profilerat sig som finansiär till start-up företag, filmproduktionsbolaget Bufo samt nu även biografkedjan Bio Rex Cinemas, som sedan Läs mer

Höstens ansökningstid är i september

Höstens ansökningstid inleds 1.9.2019 och avslutas 30.9.2019 kl. 23:59. I höstomgången kan man anhålla om bidrag i kategorierna allmänna kulturella ändamål, musik, scenkonst, media och publikationer och utbildning. I vårens ansökningsomgång kan man dessutom anhålla om bidrag för bildkonst och konstindustri. Bekanta dig med anvisningarna här.

Ulrica Stråhlmann är ny stipendiekoordinator

Konstsamfundet har valt EM Ulrica Stråhlmann till vikariatet som stipendiekoordinator fr.o.m. 15.5.2019. Hon är verksamhetskoordinator i Borgå konstskola i Borgå stad och tjänstledig under perioden 15.5.2019-12.5.2020. Stråhlmann har jobbat som ansvarig för ekonomi och utställningar i Kulturhuset Grand i Borgå och medverkat i Luckan-verksamheten och diverse samarbetsprojekt.

 

Utbetalningar under sommarperioden 2019

Har du beviljats understöd från Konstsamfundet? Under sommarperioden måste du i god tid anhålla om utbetalning av understöd. Anhållan sker via vårt elektroniska ansökningssystem. Sänd din anhållan senast den 14 juni 2019, om du vill att utbetalningen sker i juni. Om du inte anhållit om utbetalning före vår sommarpaus, måste du vänta på utbetalning till andra veckan i augusti.

Asta Kihlman är Amos Anderson-stipendiat 2019

FD Asta Kihlman har valts till Finland Rominstituts Amos Anderson-stipendiat 2019. Kihlman är post doc-forskare vid Åbo universitet. Hon disputerade vid Åbo universitet 2018 med en avhandling om genusproblematik och identitetspolitik hos tre finlandssvenska konstnärer: Beda Stjernschantz, Sigrid af Forselles och Ellen Thesleff (Kolme tutkielmaa sukupuolesta. Identiteettipolitiikka Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa). Läs mer