Press

Konstsamfundet stött Kimitoön med 2,3 miljoner euro

I enlighet med Amos Andersons arv är Kimitoön ett av de kärnområden som Föreningen Konstsamfundet värnar om. En viktig verksamhet för Konstsamfundet i Kimitoöns kommun är Söderlångvik gård. Den består av ett museum med ca 10 000 besökare år 2013, en äppelodling med 12 000 träd, samt ett skogsbruk på 4 800 hektar. Alla intäkter från Söderlångvik kommer gården till godo.

- Under vissa år har vi dessutom försett verksamheten med mer finansiering. Konstsamfundets nettokassaflöde till Söderlångvik har under de fem senaste åren uppgått till 1,6 miljoner euro. Då man beaktar både Söderlångvik gård och övriga understöd har vårt nettokassaflöde till Kimitoön under de fem senaste åren varit 2,3 miljoner euro, säger Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Bergh.

Läs mer

Höstens utdelning drygt 850 000 euro

Konstsamfundet belönar sopranen Kajsa Dahlbäck

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning på 853 900 € till 151 institutioner och 13 enskilda. Totalt 366 ansökningar lämnades in. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2013 är på samma nivå som året innan.

Dessutom får Kajsa Dahlbäck, Vasa ett stipendium på 3 000 € utan ansökan ur Jenny Spennerts fond. Fondens syftemål är att stöda lovande kvinnliga sångerskor i Finland. Kajsa Dahlbäck, som utexaminerades från Sibeliusakademin 2005, har lovordats för sina tolkningar inom barockmusiken. Hon har framträtt som solist med bl.a. Tapiola sinfonietta, Helsingfors barockorkester och Finska barockorkester.

Läs mer

Konstsamfundet utnämner chef för planerandet av Amos Anderson museet i Glaspalatset

Projektet med att bygga det nya Amos Andersons konstmuseum i Glaspalatset har nu kommit så långt att Föreningen Konstsamfundet utnämner en chef för själva planeringsprojektet. Till tjänsten utnämns juris kandidat, MBA Henrik Johansson som tar emot tjänsten den 1 januari 2014. Johansson har varit VD för KSF Media sedan år 2008 och VD för Hufvudstadsbladet 2000-2007. Förutsatt att projektet fortsätter planenligt kommer Henrik Johansson att efter planeringsstadiet ansvara för själva byggprojektet. För det nya museets verksamhet ansvarar såsom tidigare meddelats Amos Andersons museums nuvarande museichef Kai Kartio.

Läs mer

KSF Media förnyar sin organisation och söker tidningschef

För att möta de allt större utmaningarna inom mediebranschen förnyar KSF Media Ab sin organisation och högsta ledning.

Under hösten har bolagets nuvarande vd Henrik Johansson och styrelsen i sina strategiska överväganden kommit fram till samma slutsats; för att utnyttja organisationens resurser optimalt skall innehållsproduktionen - den journalistiska processen - samlas i en gemensam enhet under en tidningschef som ansvarig utgivare för samtliga titlar i koncernen. Dessutom ges denna chef det övergripande ansvaret för bolagets ekonomi eftersom den framtida mediemarknaden kräver ett närmare samarbete mellan den traditionella journalistiken och medieföretagens övriga funktioner. Henrik Johansson har skapat KSF Media och framgångsrikt förenat ett antal företag till ett starkt tidningshus som framgångsrikt förnyat sig att motsvara dagens krav.

- Jag har arbetat 14 år som bolagets vd, först i Hbl och nu i sex år som vd för KSF Media. Under den tiden har vi åstadkommit mycket och jag är stolt över de resultat jag och den övriga ledningen tillsammans åstadkommit. Nu krävs nya grepp och idéer och då jag inte har någon egentlig journalistisk erfarenhet är det klokt att i den förnyade organisationsmodellen söka efter en ny chef med en annan kompetensbild som kan föra utvecklingen vidare.

Läs mer

Ett nytt Amos Andersons konstmuseum i Glaspalatset

Helsingfors föreslås få ett nytt internationellt och betydelsefullt konstmuseum. Konstsamfundet vill bygga nya utrymmen för Amos Andersons konstmuseum i Glaspalatset och under Glaspalatsets skvär. Förslaget riktas till fastighetens ägare, Helsingfors stad.

Byggandet av det nya museet och renoveringen av de gamla utrymmena i Glaspalatset skulle finansieras av Föreningen Konstsamfundet som äger och driver Amos Andersons konstmuseum. Den skyddade fastigheten Glaspalatset skulle inte förändras, utan de nya utställningslokalerna skulle till största delen byggas under Glaspalatsets skvär.

Samarbete med Helsingfors stad

Föreningen Konstsamfundet, som 1940 grundades av Amos Anderson (1878–1961), föreslår för Helsingfors stad att ett nytt konstmuseum ska byggas i Glaspalatset och under Glaspalatsets skvär. Projektet kommer att förverkligas i nära samarbete med staden. Målet är att det nya museet ska kunna öppnas under 2017.

Läs mer

Ny VD assistent

Ingela Lindroos har 12.8.2013 börjat som ny VD assistent på Konstsamfundet. Fr.o.m. 1.9. går den nuvarande assistenten Helena Blomqvist i deltidspension och jobbar därefter som stipendieombud.

Konstsamfundets utdelning våren 2013 är 1,075 milj. €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om vårens stipendieutdelning på 1 075 100 € till 225 institutioner och 49 enskilda. Totalt 616 ansökningar lämnades in och av dem beviljades 45 % stipendier och understöd.  Dessutom understöder Konstsamfundet uppsättningen av Mamma Mia på Svenska teatern med 200 000 €. Bland filmproduktionerna understöds Konstfabriken Malaktas barnserie Varning för levande barn med 123 288 € och Pampas Productions dokumentärfilm Like a Rockstar med 25 000 €. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2013 kommer att vara på samma nivå som året innan. Listan på stipendiemottagare finns under stipendier.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Konstsamfundet delar ut 755 000 €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens allmänna stipendieutdelning på 754 152 € till 158 institutioner och 15 enskilda. Över 40 % av ansökningarna beviljades stipendier och understöd. Dessutom understöder Konstsamfundet bl.a. filmproduktionerna Handle Productions dramakomediserie Tommys Supesoffa med 110 000 €, Pampas Productions dokumentärfilm Kampen mot tumören med 17 500 € och Långfilm Productions underhållningsprogram om FORK med 13 500 €. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2012 uppgår till drygt 11,3 milj. €. Listan på stipendiemottagare finns under stipendier.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.

Vid frågor kontakta Helena Blomqvist, tfn (09) 642 315 eller helena.blomqvist @ konstsamfundet.fi

KSF Media köper Hangötidningen

KSF Media, det ledande mediebolaget på svenska i Finland, har köpt Hangötidningen /Hangonlehti av Förlags Ab Lindan. De anställda, fem personer, övergår i KSF Medias tjänst som gamla arbetstagare fr.o.m. 1.11.2012.

Mikael Heinrichs kvarstår som redaktionschef för Hangötidningen, medan Tommy Westerlund blir ny ansvarig utgivare. Han fortsätter som ansvarig chefredaktör för Västra Nyland.

KSF Media utger sedan tidigare regiontidningen Västra Nyland, som utkommer fem gånger i veckan i Västnyland. Ett samarbete blir aktuellt då Hangötidningen och Västra Nyland nu har samma ägare, men tidningarna utkommer också i fortsättningen som självständiga produkter och VN fortsätter att bevaka Hangö i lika hög grad som förut. Hangötidningen utkommer liksom tidigare varje torsdag. Båda tidningarna trycks sedan några år tillbaka på samma plats, Salon Lehtitehdas.

Läs mer

Oy PALSK Ab blir största ägare i Sponda Oyj

Oy PALSK Ab har avtalat med Solidium Oy om att förvärva Solidiums samtliga aktier i Sponda Oyj. När affären genomförs kommer Oy PALSK Ab att äga 14,89 % av aktierna i Sponda Oyj. Oy PALSK Ab är en engagerad och långsiktig inhemsk ägare vars aktionärer har gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Oy PALSK Ab:s ägare är Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen för Åbo Akademi, Sigrid Jusélius Siftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland och Pensionsaktiebolaget Veritas.

Tilläggsuppgifter ges av:
Kaj-Gustaf Bergh
Styrelseordförande,
Oy PALSK Ab
(09) 565 74 511