Press

I höstens utdelning beviljas 177 mottagare sammanlagt 764 100 €

I höstens ansökningsomgång inkom totalt 341 ansökningar som sammanlagt ansökte om 2,6 miljoner euro. Antalet var något mindre än förra hösten, då 418 sökande anhöll om dryga 3 miljoner euro.

Största antalet ansökningar inkom precis som förra hösten inom musik, där totalt 117 anhöll om 580 000 €. Av dessa beviljas 51 mottagare en totalsumma på 101 700 €. Rockföreningen vid Åbo Akademi erhåller 1 000 € för att ordna RÅA på Kåren våren 2018 och Musik vid havet rf beviljas 3 000 € för sin kammarmusikfestival i Ingå. För ett beställningsverk av jazzmusikern Severi Pyysalo med text av Kauko Röyhkä och Claes Andersson erhåller Qvidja Events ry 2 000 €.

Inom teater inkom 55 ansökningar om sammanlagt 519 466 €. Av dessa beviljas 40 ansökningar sammanlagt 146 000 €, vilket innebär Läs mer

Amos Andersons stipendium vid Finlands Rom-institut sammanför historieforskning, konst och ekonomi

Föreningen Konstsamfundets styrelse har i samarbete med Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae beslutit att instifta ett Amos Anderson-stipendium vid Finlands Rom-institut.
Amos Anderson, Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, stod för en betydande insats både vid grundandet av Finlands Rom-institut samt vid anskaffandet av Villa Lante. Det är därför ett naturligt val att låta det nya stipendiet bära hans namn.

Stipendiet för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom delas ut en gång per år till en stipendiat med forskningsområde inom Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria. Forskning inom dessa områden med en vinkling på konst och ekonomi premieras. Finlands Rom-institut sköter ansökningsförfarandet och stipendiaten väljs i samråd mellan institutet och Konstsamfundet. Stipendiaten skall vara doktorand, post Läs mer

Anders Wiklöf lämnar Föreningen Konstsamfundet

PRESSMEDDELANDE FRITT FÖR PUBLICERING 15.6.2017

Anders Wiklöf lämnar Föreningen Konstsamfundet efter att han uppnått 70-års åldersstrecket, den ålder föreningens medlemmar enligt tradition brukar ge över till yngre förmågor. Kommerseråd Anders Wiklöf blev föreningsmedlem år 2010. ”Jag tyckte att det var trevligt att bli invald, som ålänning. Jag vet inte om det tidigare funnits med ålänningar i Amos Andersons förening” säger Anders Wiklöf. ”Sen har det varit bra att få lära sig hur föreningar och stiftelser fungerar, både roligt och lärorikt. Jag har inte tidigare sysslat med föreningsliv, aktiebolag har varit mera mitt område. Inom Konstsamfundet har det gällt att hålla Amos vilja högt. Sen har det, precis som i alla aktiebolag och föreningar, funnits många olika åsikter, så jag har trivts bra.” Läs mer

Affärslokalerna i Glaspalatset är inflyttningsklara

Vid Glaspalatset i Helsingfors byggs ett underjordiskt museum för det nya konstmuseet Amos Rex. Bygget påbörjades i januari 2016. Samtidigt grundrenoveras hela glaspalatsbyggnaden.

Den första delen av helheten blev klar för inflyttning i början av mars 2017. Staketet, som dolt Glaspalatsets fasad mot Mannerheimvägen, avlägsnades delvis och de nyrenoverade affärslokalerna är nu synliga. I slutet av månaden kommer samtliga hyresgäster att ha inlett sin verksamhet i de nya utrymmena.

Affärslokalerna har renoverats och restaurerats i gott samförstånd med museiverket under ledning av huvudansvariga arkitekten Asmo Jaaksi från JKMM.

–Lokalerna är idag närmare det ursprungliga utseendet gällande färg och materialval än de var innan renoveringen. Alla ytor är förnyade, armaturerna har restaurerats och fasaden har målats, säger Henrik Johansson, vd för Fastighetsaktiebolaget Glaspalatset i Helsingfors.

Också Läs mer

I Konstsamfundets höstutdelning fördelas 841 920 e på 190 bidragsmottagare

Höstens stora utdelning lockade 418 sökande att anhålla om totalt 3 018 698 e. Största antalet ansökningar – 142 stycken – inkom inom musik. Av dessa beviljades drygt hälften, dvs 72 stycken, bidrag på sammanlagt 155 700 e, vilket innebär en beviljningssumma på 21 %. Beviljningssumman på hela omgången är 28 %.

Flest beviljade hittas inom teater och utbildning, där 52 % av de sökande fick bidrag. Teater Taimine beviljades 9 000 e för verksamheten och för att producera två turnéföreställningar för både lågstadier och daghem. Inom publikationer delades däremot den procentuellt sett största summan ut, då hela 59 % av det sammanlagda ansökta beloppet beviljades.

De minsta beviljade bidragen är 500 e och de största 50 000 e. Konstrundan, som fyller 10 år, beviljades Läs mer

Insändare i Hbl 13.9.2016

I Hufvudstadsbladet den 11.9. framför Per-Erik Lönnfors mycket riktigt att HBL är en existentiell fråga för oss som har svenska som modersmål, en fråga om att vara eller inte vara. Lönnfors träffar rätt.

Precis som Lönnfors poängterar är det inte lätt att kombinera digitalt och papper till en gemensam upplevelse över generationer. Det är dock uppgiften om vi skall lyckas få med alla generationer och därigenom säkra en tillräckligt bred bas för Hbl.

 

Nätet är 2016 den primära nyhetskällan för samtliga finländare under 45 år (Tidningarnas Förbund r.f.). Det gäller oberoende av språk. HBL har idag fler läsare digitalt än på papper. Kurvorna korsades för två år sedan, men de digitala intäkterna står för en bråkdel av omsättningen. Det är en realitet för många Läs mer

Konstsamfundet stöder kulturen med nästan en miljon

I vårens allmänna ansökningsomgång beviljas bidrag på sammanlagt 995.900 e av Föreningen Konstsamfundet. Det är sammanlagt 284 stycken aktörer och projekt som delar på summan.

Föreningen Konstsamfundets styrelse har gjort beslut om bidrag på sammanlagt 995.900 e för vårens ansökningsomgång. Sammanlagt delar 284 st aktörer och projekt på summan. I vårens ansökningsomgång inkom ca 650 st ansökningar med en sammanlagd ansökningssumma på 3, 5 miljoner euro. Det innebär att ca 44 % av alla sökande beviljades bidrag, och att ca 28 % av den ansökta summan beviljades.

Till de större bidragen hör verksamhetsunderstödet på 25.000 e till Martin Wegelius-institutet, Klockriketeaterns verksamhetsunderstöd på 20.000 e och Åbo Svenska Teaterförenings understöd på 18.000 e.

Den aktuella samhällssituationen med flyktingströmmar i Europa avspeglade sig också i vårens Läs mer

Konstsamfundets uttalande gällande försäljningen av Forum

UTTALANDE
4.2.2016

Forumkvarteret i Helsingfors, där föreningen Konstsamfundet är majoritetsägare, övergår nu till det börsnoterade stora finländska fastighetsbolaget Sponda. I det är Konstsamfundet tillsammans med sina partners, i huvudsak andra ideella samfund, genom bolaget Oy PALSK Ab i dag största ägare. Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh är ordförande i Sponda.

Det här är en logisk följd i kedjan som börjar med att Konstsamfundets grundare Amos Anderson i tiderna köpte tomten. Den avgörande delen kom till genom Konstsamfundets djärva beslut under C. O. Tallgrens och Lasse Koivus ledning att med till mycket stor del extern finansiering bygga Forum, som stod färdigt i mitten av 1980-talet.

Flera fastighetsbolag sammanslogs ungefär tjugo år senare till dagens helhet, vilket gjorde Forum större, frigjorde kapital och möjliggjorde den omfattande uppfräschning, Läs mer