Press

Konstsamfundet söker en bokföringschef och en ekonomiassistent

Vår bokföring har hittills varit outsourcad. Nu har vi för avsikt att ta hem den och därför söker vi till vår ekonomiförvaltning en bokföringschef och en ekonomiassistent.


Konstsamfundet stöder kulturen med nästan en miljon

I vårens allmänna ansökningsomgång beviljas bidrag på sammanlagt 995.900 e av Föreningen Konstsamfundet. Det är sammanlagt 284 stycken aktörer och projekt som delar på summan.


Forum Fastighets Kb säljer Forumkvarteret till Sponda

Forum Fastighets Kb säljer Forumkvarteret till Sponda

PRESSMEDDELANDE
Forum Fastighets Kb
4.2.2016

Forum Fastighets Kb säljer samtliga aktier i Ab Mercator Oy till fastighetsinvesteringsbolaget Sponda Oyj. Mercator äger sex fastigheter i Forumkvarteret och dessa övergår till Sponda. Affären ger Forum Fastighets Kb möjlighet att diversifiera sitt innehav för större riskspridning och förväntas på sikt ge stabilare avkastning, vilket gagnar ägarna. Avkastningen på affären kommer delvis att kanaliseras till ägarna.

Affären omfattar Mannerheimvägen 14, 18 och 20, Georgsgatan 29 och Mannerheimvägen 16/Georgsgatan 23 och Georgsgatan 31/Simonsgatan 8. Det handlar om hyresyta på cirka 77 000 kvadratmeter som omfattar såväl kontors- som butikslokaler. I samband med affären säljer Konstsamfundet Forum Capita Ab, som är ansvarig bolagsman i Forum Fastighets Kb, till Sponda. Den skuldfria köpeskillingen är cirka 576 miljoner euro och Sponda betalar affären kontant. Affären beräknas slutföras inom februari 2016. Personalen fortsätter jobba för Forum Capita Ab som blir en del av Sponda.

-    Vår avsikt är att diversifiera vårt ägande för att möjliggöra större riskspridning och stabil framtida avkastning. Vi kommer att fortsätta investera och tror fortsättningsvis på placeringar i Finland och på fastigheter i tillväxtcentra, säger Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande i Forum Capita Ab som är ansvarig bolagsman i kommanditbolaget.

-    Att bygga Forumkvarteret på den tomt Amos Anderson köpt i tiderna var ett djärvt beslut. Vi har lyckats skapa struktur genom att sammanslå sex fastighetsbolag i ett fastighetsbolag som ägs av Forum Fastighets Kb. Det här har medfört skalfördelar och möjligheter att driva verksamheten som en fungerande helhet. Arrangemanget lade också grunden för ett omfattande utvecklingsarbete i Forumkvarteret. Vi ser att det nu är rätt läge att avyttra. Sponda är en större spelare med bättre förutsättningar att utveckla Forumkvarteret ytterligare. Valet att sälja Forumkvarteret är ett väl underbyggt beslut och Forum Fastighets Kb och dess ägare är nöjda med beslutet. Sponda är en inhemsk god köpare med gediget kunnande i branschen.  

Största ägare i Forum Fastighets Kb är föreningen Konstsamfundet med en ägarandel på drygt 65 %. Pensionsaktiebolaget Veritas och Svenska Litteratursällskapets andelar uppgår till cirka 9 % var. Totalt har Forum Fastighets Kb elva ägare.
Affären omfattar inte Georgsgatan 27 där Amos Andersons museum finns. Konstsamfundet har inlösningsrätt till Mannerheimvägen 18 ifall Sponda i framtiden skulle sälja fastigheten.

Tilläggsuppgifter:
Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande i Forum Capita Ab som är ansvarig bolagsman i Forum Fastighets Kb

Läs också Konstsamfundets styrelseordförande Christoffer Taxells uttalande här.


Konstsamfundets uttalande gällande försäljningen av Forum

UTTALANDE
4.2.2016

Forumkvarteret i Helsingfors, där föreningen Konstsamfundet är majoritetsägare, övergår nu till det börsnoterade stora finländska fastighetsbolaget Sponda. I det är Konstsamfundet tillsammans med sina partners, i huvudsak andra ideella samfund, genom bolaget Oy PALSK Ab i dag största ägare. Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh är ordförande i Sponda.  


Lars Eklundh nöjd med renoveringen - Nya Forum ett välsorterat köpcentrum

Forums chef Lars Eklundh är tillfreds med sitt köpcenter. Efter en drygt treårig renovering står Forum i dag färdigt. Tidtabellen höll och budgeten höll med marginal – renoveringen gick lös på 52 miljoner euro trots kalkyler på 56 miljoner.


Konstsamfundet delar ut drygt 850 000 €

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om höstens stipendieutdelning och delar ut 879 850 € för kulturella ändamål. Av de 351 ansökningar som lämnades in beviljades ca 44 % bidrag. Flest ansökningar inkom under området musik, 126 stycken sammanlagt. Bl.a. beviljades Key Ensemble 2.000 e för verksamheten och Understödsföreningen för jazzmusik i Grankulla rf 1.000 e för att arrangera Åkes Jazzfestival i Grankulla, en festival som grundades av nyligen avlidna musikprofilen Åke Grandell.

Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2015 kommer att ligga på samma nivå som året innan. Under vårens utdelning beviljade man bidrag för sammanlagt 1 036 200 e.


Utnämning

Klara Paul (fil.mag.) har anställts som kultursekreterare - informatör på Föreningen Konstsamfundet r.f. fr.o.m. den 21 september 2015. Klara kommer från Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f. där hon har jobbat som produktionsledare.

Helena Blomqvist, vårt nuvarande stipendieombud går i pension den 1 oktober. Vi vill rikta ett varmt tack till Helena för de 23 åren hon har jobbat på Konstsamfundet.


Nya föreningsmedlemmar i Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundets styrelse har på sitt möte 25.5.2015 kallat musikmagister, redaktör Wivan Nygård-Fagerudd och journalist, företagare Paula Salovaara till medlemmar i Föreningen Konstsamfundet.

Fil.mag. Ann Sandelin och fil.mag. Marianne Bargum lämnade föreningen på Konstsamfundets årsmöte 25.5.2015 till följd av uppnådd åldersgräns. Ann Sandelin var föreningsmedlem sedan år 1990 och styrelsemedlem åren 1997-2006 och 2012-2015. Marianne Bargum var föreningsmedlem sedan år 1997.


Konstsamfundet lägger tillsvidare sitt vindkraftverksprojekt på is

I september 2012 inledde Konstsamfundet en preliminär undersökning om möjligheten att bygga en vindkraftpark med cirka 20 vindturbiner på sin egen mark på Olofsgård i Kimitoön. En placering på Olofsgård motiverades av goda vindförhållanden, nuvarande markanvändning, stora obebyggda områden, ett färdigt elöverföringsnät samt ett vacklande sysselsättningsläge i kommunen. I ett tidigt skede av processen diskuterades projektet med lokala beslutsfattare och tjänstemän och uppfattningen var då att det fanns brett stöd för projektet.


Konstsamfundet delar ut över en miljon

Konstsamfundets styrelse har fattat beslut om våren 2015 års stipendieutdelning på 1 036 200 € till 46 enskilda och 222 institutioner. Totalt lämnades 615 ansökningar in och av dem beviljades ca 42 % stipendier och understöd. Det totala beloppet av stipendier och understöd under år 2015 kommer att ligga på samma nivå som året innan.

Konstsamfundet stöder bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.