Personal

Stefan Björkman, verkställande direktör
Sofia Aittomaa, stipendiesakkunnig
Henrik Johansson, direktör
Eva-Marie Lindholm, ekonomiassistent
Ingela Lindroos, VD assistent
Ann Nyström, controller
Klara Paul, stipendiesakkunnig (familjeledig)
Ronny Viljanen, finansdirektör