Personal

Stefan Björkman, verkställande direktör
stefan.bjorkman(at)konstsamfundet.fi
+358 50 632 19

Sofia Aittomaa, stipendiesakkunnig
sofia.aittomaa(at)konstsamfundet.fi
+358 44 703 0540

Henrik Johansson, direktör (Fab Glaspalatset i Helsingfors och Amos Rex)
henrik.johansson(at)konstsamfundet.fi
+358 50 574 7454

Eva-Marie Lindholm, ekonomiassistent
eva-marie.lindholm(at)konstsamfundet.fi
+358 40 758 6701

Ingela Lindroos, VD assistent
ingela.lindroos(at)konstsamfundet.fi
+358 50 577 5814

Ann Nyström, controller
ann.nystrom(at)konstsamfundet.fi
+358 44 042 8102

Klara Paul, stipendiesakkunnig (familjeledig fr.o.m. 11.1.2019)

Ronny Viljanen, finansdirektör
ronny.viljanen(at)konstsamfundet.fi
+358 40 500 7483