Kontakta oss: Mannerheimvägen 18, 6 vån., 00100 Helsingfors | (09) 642 315 | kontoret@konstsamfundet.fi
Ladda ner: Konstsamfundets logo i Färg (CMYK),SvartvitNegativ

Utdrag ur stadgarna

Här är ett utdrag ur Föreningen Konstsamfundets stadgar, som visar föreningens ändamål:

§ 2

Föreningens ändamål är:
A) att stöda bildkonsten ävensom den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland samt väcka och befrämja ett fördjupat konstintresse;
B) att även i övrigt stöda den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland med särskild tonvikt på spridning av information på svenska;
C) att främja ungdomens yrkesutbildning.

Föreningen skall förverkliga sitt ändamål genom att upprätthålla Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors och Söderlångviks museum i Dragsfjärd och i dem anordna konstutställningar, genom att utdela stipendier och understöd för alla ovannämnda ändamål samt genom att stimulera kulturdebatten, ge information därom och stöda publikationsverksamhet.