Kontakta oss: Mannerheimvägen 18, 6 vån., 00100 Helsingfors | (09) 642 315 | kontoret@konstsamfundet.fi
Ladda ner: Konstsamfundets logo i Färg (CMYK),SvartvitNegativ

Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet r.f. grundades år 1940 av dr. Amos Anderson. Föreningen förvaltar enligt Amos Andersons slutgiltiga testamente all hans kvarlåtenskap.

Konstsamfundet förverkligar sitt ändamål genom att upprätthålla Amos Andersons konstmuseum (idag Amos Rex) i Helsingfors och Söderlångvik gård i Dragsfjärd, och i dem anordna konstutställningar; genom att utdela stipendier och understöd för

a) bildkonsten ävensom den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland;
b) den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland med särskild tonvikt på spridning av information på svenska;
c) ungdomens yrkesutbildning;

samt stimulera kulturdebatten, ge information därom och stöda publikationsverksamhet.

Se ett utdrag ur föreningens stadgar här.

Konstsamfundet idag