Konstsamfundet

Konstsamfundets uppgift är att förvalta den förmögenhet som Amos Anderson testamenterat och med dess avkastning stöda finlandssvensk kultur; musik, litteratur, publicistik, bildkonst och teater. Konstsamfundet understöder också yrkesutbildning, det svenska språkets ställning och informationsspridning på svenska. Konstsamfundet upprätthåller dessutom Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors och Söderlångvik gård i Dragsfjärd.

Se ett utdrag ur föreningens stadgar här.

Konstsamfundet idag

organisation febr 2017 XL