Nu bygger vi Amos Rex

Amos Andersons nya konstmuseum som byggs vid Glaspalatset får namnet Amos Rex.

Byggandet av det underjordiska museet inleddes 12.1. genom att de första skoptagen grävdes på Glaspalatsets gård. Vid grävmaskinens spakar satt VD Kaj-Gustaf Bergh, som motiverar det nya bygget med det uppdrag som affärsmannen och mecenaten Amos Anderson (1878-1961) givit Konstsamfundet:

-I Konstsamfundets stadgar definieras att föreningens ändamål förverkligas genom att upprätthålla Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors och Söderlångviks museum i Dragsfjärd. Därför är det i enlighet med Amos anda att utveckla det museum som man förvaltar, säger Kaj-Gustaf Bergh.
I samband med att bygget inleddes avslöjades också konstmuseets nya namn, Amos Rex.

– Glaspalatsets Amos Rex är ett annat museum än Amos Andersons konstmuseum på Georgsgatan. Det gamla Glaspalatset och den anrika biografen Rex är en väsentlig del av det nya museet. Bio Rex fina skyddsmärkta neonljus lyser över Glaspalatset och namnet Amos Rex fungerar som sådant på olika språk. Dessutom låter Amos Rex roligt, motiverar konstmuseets chef Kai Kartio det nya namnet.

Grundrenoveringen av Glaspalatsets affärsutrymmen kommer att ta ungefär ett år. För utställningsutrymmets del under jorden och för museets utrymmen i Glaspalatset fortsätter byggandet in på år 2018.

Museet är planerat av arkitektbyrån JKMM Arkkitehdit med Asmo Jaaksi som huvudarkitekt. För byggandet av konstmuseet svarar FAB Glaspalatset i Helsingfors, vars delägare är Föreningen Konstsamfundet och Helsingfors stad. För kostnaderna i sin helhet svarar Konstsamfundet. Till det nya konstmuseet väntar man sig mer än 100.000 besök i året.

Här kan du läsa mera om byggandet av Amos Rex.