Exaudio - Kvinnoröster i nyskapande kör

Exaudio är en nyskapande och ambitiös projektkör för finlandssvenska kvinnoröster. Kören inledde sin verksamhet våren 2008 och består av ca 20 kvinnor från hela Svenskfinland. Dirigent är Hanna Kronqvist. För förverkligandet av den nya musikaliska föreställningen "Trädgården", som förenar körkonsert med teater, har Konstsamfundet beviljat Exaudio 2000 euro.

062015ExaudioGenreöverbryggande kör

Exaudio jobbar projektvis och ger en ny och spännande konserthelhet per år. Repertoaren är baserad på konstmusik från olika länder och tidsperioder, kyrkligt och profant, medeltida och samtida och allt däremellan. Kören utmanar såväl sångarnas som musikens gränser genom att ge sig ut i nya musikaliska rymder och göra genreöverbryggande experiment. En av Exaudios ambitioner är också att skapa ny musik för kvinnoröster, och hittills har kören uruppfört beställningsverk av Ulf Långbacka (2012) och Martin Segerstråle (2011).

Projektkören Exaudios sångare kommer från Åbo, Tammerfors, Vasa och huvudstadsregionen. Kören sammanstrålar till intensiv övning 4-5 gånger per år på olika orter i Svenskfinland. I samband med övningarna uppträder kören ibland vid någon festlighet eller gudstjänst. Kören uppför även delar av eller hela projekt på beställning; man får gärna ta kontakt för mera information.

Samarbete med cirkus

Exaudio gjorde i fjol en bejublad konsert tillsammans med Circus Helsinki. Under konserten, som hade namnet Moving Still, kombinerades körsång med cirkuskonster. På programmet stod musik av bland andra Karin Rehnqvist, Greg Jesperse, Kevin A. Memley och Mia Makaroff och under styckena framfördes koreografier som arbetats fram av ungdomar i den prisbelönta cirkusgruppen Circus Helsinki.

För Hbl berättade Circus Helsinkis verksamhetsledare Martina Linder varför en kör kan samarbeta med en cirkusgrupp.

"Om man tänker på en kör står den oftast stilla, men för mig är musik jättenära rörelse. När vi jobbar med cirkus utgår vi ofta från musik; sällan sätter vi musik till färdiga koreografier, i stället tolkar vi musik. Vi får komma in i deras värld och de i vår.

Musiken har valts av kören, och även om både kören och cirkusgruppen till största delen har jobbat var för sig har programmet också utvecklats under tre gemensamma träningar."

Lyssna till Exaudio i ett genreöverbryggande samarbete med Circus Helsinki: https://www.youtube.com/watch?v=wrcnSIrOcRs

Uppskattad konsertturné

Inför en konsertturné i vintras med besök bland annat i Brändö i Vasa presenterade Linn Jung kören så här i Vasabladet:

"Exaudio är en finlandssvensk projektkör bestående av 20 kvinnor som grundades hösten 2007. Den första övningen hölls sommaren 2008. Tanken bakom kören var att fylla det behov som fanns i Svenskfinland av en klassisk, nyskapande och ambitiös damkör. Kören utgör en alternativ körform för kvinnor med sångarvana och musikalisk experimentlusta. Exaudio strävar efter att bredda både sångarnas och musikens gränser, på ett sätt som känns naturligt för dagens unga kvinnor. Samtidigt betonar kören vikten av social samvaro och glädjen av att sjunga tillsammans. 

Körens strävan är att genomföra en projekthelhet per år. Sedan starten har Exaudio genomfört sex lyckade projekthelheter. Under hösten 2014 genomförde Exaudio sitt sjätte projekt Moving Still. Tillsammans med artister från Circus Helsinki gav kören en kombinerad konsert och cirkusföreställning i cirkusens lokal, det gamla kraftverket i Södervik i Helsingfors. Exaudio är den första kören som fått uppträda i deras utrymmen. Körens målsättning är att ständigt pröva på nya sätt att förhålla sig till och använda sig av musik."