Museer

 

Amos Andersons konstmuseum

amos

Amos Andersons konstmuseum öppnades år 1965 i det som tidigare var Amos privatbostad och kontor. Museets omfattande konstsamlingar består huvudsakligen av modern inhemsk konst från de senaste hundra åren – sammanlagt cirka 6000 verk.

Museet ställer årligen ut ett tiotal specialutställningar av både äldre och yngre bildkonst – däribland arrangeras även konstindustriella, arkitektoniska och kulturhistoriska utställningar. Museet är känt för sin mångsidighet.

I museet har också några interiörer av Amos Andersons hem bevarats, liksom hans privatkapell. På gatuplan finns den trivsamma Café Amos med nybakat, och en museibutik. Museet ligger vid Tuppens torg i Forum, på adress Georgsgatan 27.

Se närmare: www.amosanderson.fi

Söderlångvik gård

Amos Andersons sommarresidens i Dragsfjärd, Söderlångvik, omvandlades även det till museum efter Amos död. I gårdens huvudbyggnad förvaras en del av Amos Andersons samlingar, bibliotek och övrig inredning. Tyngdpunkten i samlingarna ligger i finländsk konst från början av 1900-talet. Målningar, små skulpturer och grafik samt en fotoutställning om Amos Anderson är permanent utställda.

Specialutställningar ordnas i galleriet – Galleri Alma – och i utställningsutrymmet i kaféet.

Se närmare: www.soderlangvik.fi