Morgondagens tidning

Tidningens roll förändras för att samhället förändras. Från att vara en åsiktsledare går tidningen mot rollen av en moderator.

Alla är vi idag innehållsproducenter. Det du skriver kan för en ringa kostnad snabbt nås och läsas av dina vänner, släkt ja vem som helst om du så tillåter. Det kommer att finnas duktiga journalister vilka lever på att producera innehåll samt glada amatörer.

I denna värld blir tidningens roll att garantera trovärdighet och att fungera som moderator. Innehållsproduktionen flyttas stegvis ut ur tidningshusen.

Hur innehållet ser ut formas mer och mer av läsarna och mindre och mindre av redaktionen. Tidningen finns både digitalt och fysiskt, formen avgörs av läsarna.

För KSF Media har det alltid varit viktigt att det finns en sjudagars tidning på svenska i Finland. I dag bör den finnas både fysiskt och digitalt. Innehållet har man i alla tider debatterat och det kommer man säkert att göra även i framtiden.

Kaj-Gustaf Bergh