Ett mediehus sedan länge

Amos Anderson övertog det förlag som gav ut Hufvudstadsbladet och Dagens Press redan 1920. Han var verkställande direktör för Hufvudstadsbladet 1921–1936, och samtidigt ansvarig utgivare och huvudredaktör. Formellt kvarstod han som chefredaktör till 1945.

ksfMedierna spelar fortfarande en viktig roll i Konstsamfundets verksamhet i och med det helägda mediebolaget KSF Media, som utger tidningarna Hufvudstadsbladet, Östnyland, Västra NylandLoviisan sanomat och Hangötidningen. Via KSF Media Holding Ab utges också Frisk Bris, Nordens äldsta båttidskrift som utkommit regelbundet från och med år 1903.

Konstsamfundet stöder även övrig tidningsverksamhet i Svenskfinland. Av landets cirka 200 svenskspråkiga publikationer får en stor del stöd från Konstsamfundet.

Konstsamfundet är majoritetsaktieägare i Forum för ekonomi och teknik, Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift. Konstsamfundet är också största ägare i Nya Åland.