På Ritz i Vasa möts artister och volontärer backstage

yardbirds foto Johan Hagström

Ritz är föreningen Skafferiet rf:s scen i Vasa. I den tidigare biografen grundade man år 2008 ett kulturhus för att ordna olika slags kulturevenemang; konserter, teater, ståupp-komik, föreläsningar, Open Stage-kvällar och mycket mera. Sedan år 2014 driver man också biografverksamhet med två filmkvällar i veckan.

Ritz har en anställd verksamhetsledare på heltid samt en deltidsanställd som sköter biografverksamheten. Men för att få alla evenemang att gå runt behövs också en mängd frivilliga hjälpande händer, volontärer. De frivilliga volontärerna är med under evenemangen, säljer biljetter, agerar vaktmästare, hjälper till i garderoben, assisterar artisterna med mera. Det är ett unikt tillfälle att få vara med om arbetet bakom scenen – och ett sätt att träffa nya likasinnade människor, skapa kontakter och känna samhörighet.

Bland Ritz’ volontärer finns det aktiva i alla åldrar och med olika kulturella bakgrunder. För de aktiva medlemmarna, speciellt för studerande och utbytesstudenterna, är Ritz ett ställe att träffa vänner, lära sig språk, ta del av olika kulturer – och sist men inte minst – få arbetserfarenhet. Som tack får volontärerna gå gratis på evenemang och styrelsen ordnar regelbundna medlemskvällar, julfester och spelkvällar för dem.

”Vi har ca 35 volontärer och det är härligt då man ser att de trivs. Talkoandan och stämningen vid evenemangen är fantastisk. Och så är det otroligt kul med olika åldrar och ett internationellt gäng – finska, svenska och engelska blandas i en härlig blandning” säger verksamhetsledare Jessica Mattila. ”Utan våra volontärer skulle Ritz inte existera, många är inte medvetna om att det faktiskt är så”.

Föreningens språk är svenska, och en av grundpelarna i föreningens verksamhet är att kunna erbjuda kultur på svenska för att bredda kulturutbudet. Marknadsföringen sker ändå mycket på engelska, eller så blandar man friskt mellan svenska, finska och engelska. ”Det viktiga är att det finns någonting för alla i vårt utbud” säger Mattila.

Föreningen Konstsamfundet stöder Skafferiet rf med 3.000 e för verksamheten i Ritz år 2016.

Fotografi: Johan Hagström