I Konstsamfundets vårutdelning delas 214 bidrag ut

Föreningen Konstsamfundet r.f. delar i vårens utdelning ut sammanlagt 884 762 € till 214 aktörer och projekt. Under vårens ansökningsomgång inkom 462 ansökningar som anhöll om totalt 3,5 miljoner euro. Andelen beviljade utgör 46 % av antalet sökta och 25 % av den anhållna summan utdelades.

Det största antalet ansökningar inkom i år inom sakkunnigområdet för allmänna kulturella ändamål, där 125 ansökningar behandlades. Den minsta gruppen var utbildning där 15 stycken ansökningar inkommit. Övriga områden inom vilka Konstsamfundet beviljar bidrag under våren är musik, teater, publikationsverksamhet och bildkonst.

Konstsamfundet utdelar även bidrag på hösten i ovannämnda kategorier, förutom bildkonst. Dessutom beviljas bidrag inom film tre gånger i året, samt i samarbete med andra bidragsgivare journaliststipendier, stöd till läromedelsförfattare och studiebidrag genom Svenska Studiefonden.

De beviljade bidragen finns listade på http://konstsamfundet.fi/stipendier.