I höstens utdelning beviljas 177 mottagare sammanlagt 764 100 €

I höstens ansökningsomgång inkom totalt 341 ansökningar som sammanlagt ansökte om 2,6 miljoner euro. Antalet var något mindre än förra hösten, då 418 sökande anhöll om dryga 3 miljoner euro.

Största antalet ansökningar inkom precis som förra hösten inom musik, där totalt 117 anhöll om 580 000 €. Av dessa beviljas 51 mottagare en totalsumma på 101 700 €. Rockföreningen vid Åbo Akademi erhåller 1 000 € för att ordna RÅA på Kåren våren 2018 och Musik vid havet rf beviljas 3 000 € för sin kammarmusikfestival i Ingå. För ett beställningsverk av jazzmusikern Severi Pyysalo med text av Kauko Röyhkä och Claes Andersson erhåller Qvidja Events ry 2 000 €.

Inom teater inkom 55 ansökningar om sammanlagt 519 466 €. Av dessa beviljas 40 ansökningar sammanlagt 146 000 €, vilket innebär att 28 % av den ansökta summan delas ut till 73 % av de sökande. DuvTeatern erhåller 4 000 € för sin konstnärliga verksamhet och Västnyländska Ungdomsringen beviljas 3 000 € för uppsättning av musikalen West Side Story på Raseborgs sommarteater.

För allmänna kulturella ändamål beviljas sammanlagt 251 000 € till 36 mottagare. Sydkustens landskapsförbund erhåller 28 000 € för att upprätthålla ett kontor för verksamheten i Åboland. Make It Finland rf som arrangerar generations – och språköverskridande Make It-festivaler i Åbo och Helsingfors under våren 2018 erhåller 1 500 €.

Sammanlagt utdelas i höstens ansökningsomgång 764 100 € till 177 mottagare.

Lista på de beviljade bidragen.