Höstens ansökningstid är här nu i september

Höstens ansökningstid inleds 1.9.2018 och avslutas 30.9.2018 kl 23:59. Nu i höstomgången kan man anhålla om bidrag i kategorierna allmänna kulturella ändamål, musik, teater, publikationer och utbildning. I vårens ansökningsomgång kan man dessutom anhålla om bidrag för bildkonst och konstindustri. NYTT: telefontid gäller för frågor rörande ansökningar.  Läs mera om telefontiderna och bekanta dig med anvisningarna på sidan stipendier.