Gunvor Kronman ny ordförande för Konstsamfundet

Gunvor Kronman har valts till styrelseordförande för Föreningen Konstsamfundet. Hon utsågs till ny ordförande av Konstsamfundets styrelse den 23.1. Kronman har varit medlem av föreningens styrelse i tio år.

I samband med föreningens medlemsmöte 23.1 lämnade minister Christoffer Taxell uppdraget som Konstsamfundets ordförande i enlighet med de principer för avgångsålder som gäller i föreningen.

  • Jag har stort förtroende för Gunvor Kronman. Hon har en gedigen styrelse- och ledarskapserfarenhet kombinerad med ett ovanligt och brett nätverk i Finland, i Norden och internationellt. Hon har en djup förståelse för det svenska i Finland vilket är centralt för Konstsamfundets uppdrag, säger Christoffer Taxell.

Fil. mag. Gunvor Kronman har i över 20 års tid innehaft ledande positioner inom såväl den privata, offentliga som ideella sektorn och aktivt främjat nordisk kulturverksamhet. Hon är sedan 2003 vd för kulturcentret Hanaholmen. Kronman är även ordförande i Kalevala Koru samt vice ordförande i Crisis Management Initiative (CMI) och Plan International.

  • Det är en ära att få vara med i verksamheten i en allt aktivare roll. Jag ser som min främsta uppgift att i samverkan med den övriga styrelsen och i en aktiv dialog med våra intressenter säkerställa att Konstsamfundet utvecklas med tiden och har de bästa tänkbara förutsättningarna för att arbeta för det svenska i Finland även i framtiden, säger Gunvor Kronman.

Kronman efterträder Christoffer Taxell som varit ordförande i 14 år.

  • Christoffer Taxell har som ordförande förvaltat Amos Andersons arv och Konstsamfundets uppgift med stor framgång. Jag vill rikta ett stort tack till Taxell för hans exceptionella och värdefulla insats för Konstsamfundet och det svenska i Finland under alla dessa år, säger Gunvor Kronman.

Till ny styrelseledamot har även valts ekonomie kandidat, EMBA, Carl Pettersson, som sedan 2017 arbetar som vd vid Veritas Pensionsförsäkring.

Föreningen Konstsamfundets verksamhet baserar sig på föreningens stadgar och har som ändamål att förvalta Amos Andersons arv och önskan samt att värna om det svenska i Finland. Föreningens huvudsakliga uppgift är att stöda och främja finlandssvensk kultur (bildkonst, film, musik, litteratur, teater och publicistik) och yrkesutbildning, upprätthållande av Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors och Söderlångvik gård i Dragsfjärd samt spridning av information på svenska.

 

Tilläggsuppgifter:

Gunvor Kronman, ordförande, Konstsamfundet, 040 745 1738

Christoffer Taxell, avgående ordförande, Konstsamfundet, 040 563 56 88