Forum Fastighets Kb säljer Forumkvarteret till Sponda

Forum Fastighets Kb säljer Forumkvarteret till Sponda

PRESSMEDDELANDE
Forum Fastighets Kb
4.2.2016

Forum Fastighets Kb säljer samtliga aktier i Ab Mercator Oy till fastighetsinvesteringsbolaget Sponda Oyj. Mercator äger sex fastigheter i Forumkvarteret och dessa övergår till Sponda. Affären ger Forum Fastighets Kb möjlighet att diversifiera sitt innehav för större riskspridning och förväntas på sikt ge stabilare avkastning, vilket gagnar ägarna. Avkastningen på affären kommer delvis att kanaliseras till ägarna.

Affären omfattar Mannerheimvägen 14, 18 och 20, Georgsgatan 29 och Mannerheimvägen 16/Georgsgatan 23 och Georgsgatan 31/Simonsgatan 8. Det handlar om hyresyta på cirka 77 000 kvadratmeter som omfattar såväl kontors- som butikslokaler. I samband med affären säljer Konstsamfundet Forum Capita Ab, som är ansvarig bolagsman i Forum Fastighets Kb, till Sponda. Den skuldfria köpeskillingen är cirka 576 miljoner euro och Sponda betalar affären kontant. Affären beräknas slutföras inom februari 2016. Personalen fortsätter jobba för Forum Capita Ab som blir en del av Sponda.

–    Vår avsikt är att diversifiera vårt ägande för att möjliggöra större riskspridning och stabil framtida avkastning. Vi kommer att fortsätta investera och tror fortsättningsvis på placeringar i Finland och på fastigheter i tillväxtcentra, säger Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande i Forum Capita Ab som är ansvarig bolagsman i kommanditbolaget.

–    Att bygga Forumkvarteret på den tomt Amos Anderson köpt i tiderna var ett djärvt beslut. Vi har lyckats skapa struktur genom att sammanslå sex fastighetsbolag i ett fastighetsbolag som ägs av Forum Fastighets Kb. Det här har medfört skalfördelar och möjligheter att driva verksamheten som en fungerande helhet. Arrangemanget lade också grunden för ett omfattande utvecklingsarbete i Forumkvarteret. Vi ser att det nu är rätt läge att avyttra. Sponda är en större spelare med bättre förutsättningar att utveckla Forumkvarteret ytterligare. Valet att sälja Forumkvarteret är ett väl underbyggt beslut och Forum Fastighets Kb och dess ägare är nöjda med beslutet. Sponda är en inhemsk god köpare med gediget kunnande i branschen.

Största ägare i Forum Fastighets Kb är föreningen Konstsamfundet med en ägarandel på drygt 65 %. Pensionsaktiebolaget Veritas och Svenska Litteratursällskapets andelar uppgår till cirka 9 % var. Totalt har Forum Fastighets Kb elva ägare.
Affären omfattar inte Georgsgatan 27 där Amos Andersons museum finns. Konstsamfundet har inlösningsrätt till Mannerheimvägen 18 ifall Sponda i framtiden skulle sälja fastigheten.

Tilläggsuppgifter:
Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande i Forum Capita Ab som är ansvarig bolagsman i Forum Fastighets Kb

Läs också Konstsamfundets styrelseordförande Christoffer Taxells uttalande här.