Föreningen Konstsamfundet har köpt Stiftelsen för Åbo Akademis innehav i Stockmann

Föreningen Konstsamfundet har 20.12.2018 köpt Stiftelsen för Åbo Akademis innehav i Stockmann. Stiftelsen för Åbo Akademi ägde 4,24 % av aktierna och 6,69 % av rösterna i Stockmann Abp. Efter förvärvet äger Konstsamfundet 13,63 % av aktierna i Stockmann, vilket innebär 21,83 % av rösterna i bolaget.

  • Situationen på Stockmann är inte enkel men vi tror att det går att lösa. På nuvarande aktiekurs anser vi att det finns en avkastningspotential i placeringen, säger VD Stefan Björkman på Föreningen Konstsamfundet r.f.

 

Mer information: Stefan Björkman, tfn 050 63 219

Föreningen Konstsamfundet r.f.